ECLI:EU:C:2018:871 (Bauer/Wuppertal of Vakantiedagen bij overlijden)

Bauer/Wuppertal of Vakantiedagen bij overlijden, 6 november 2018 (ECLI:EU:C:2018:871) Door Lisanne Roestenberg Essentie Horizontale rechtstreekse werking van grondrechten uit het Europees Handvest. Rechtsregel Een nationale regeling waarbij de niet-opgenomen vakantiedagen …

ECLI:EU:C:2018:871 (Bauer/Wuppertal of Vakantiedagen bij overlijden) Lees meer