Studievertraging door coronavirus?

Colleges volgen op afstand, afzeggen van evenementen op de campus en je gezondheid in de gaten houden; het coronavirus dwingt onderwijsinstellingen tot maatregelen. Inmiddels wordt ook steeds meer gesproken over mogelijke studievertraging.

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en het Interstedelijk Studentenoverleg (ISO) willen voorkomen dat studenten studievertraging oplopen door het coronavirus, stellen ze in een persbericht. De maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te perken werden op donderdag 12 maart verder uitgebreid. Tot woensdag 1 april zal er daarom geen fysiek onderwijs plaatsvinden op de meeste hbo-instellingen en universiteiten.

LSVb en ISO pleiten daarom voor het bieden van extra herkansingsmogelijkheden en het schrappen van de aanwezigheidsplicht voor studenten. De organisaties zijn momenteel met het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in gesprek over de gevolgen van mogelijke studievertraging. ‘Met een paar weken thuiswerken kun je nog wel creatief omgaan,’ zegt ISO-voorzitter Kees Gillesse. ‘Maar als deze situatie langer gaat duren, dan kom je op een gegeven moment toch in de knel met tentamens, een bindend studieadvies of een afstudeerproject.’

Kosten studievertraging

Ook is nog niet duidelijk wie er uiteindelijk voor de kosten van eventuele studievertraging op gaat draaien. Hogeronderwijsinstellingen hebben allemaal de beschikking over een zogenaamd profileringsfonds. Daarmee kunnen zij studenten financieel ondersteunen die door bijvoorbeeld overmacht studievertraging oplopen. Aangezien het in totaal om zo’n 6,5 miljoen euro gaat en Nederland ruim 750.000 hbo- en wo-studenten kent, kan het saldo in deze potjes snel slinken. Daarnaast lopen onderwijsinstellingen inkomsten mis door het noodgedwongen afgelasten van evenementen, zoals carrièrebeurzen en congressen.

Momenteel lopen studenten die studies als geneeskunde volgen het meeste kans op vertraging. Hoe dit voor rechtenstudenten gaat uitpakken, is nog even afwachten. De meeste onderwijsinstellingen plaatsen dagelijks een update, dus houd deze websites en het intranet in de gaten.

Lees ook: Hoeveel is een studiejaar waard?