Schulden lopen op en meer studenten gaan lenen

Waar in 2011 nog twee op de tien studenten geld leenden om een studie te bekostigen, zijn dat er in 2019 zeven op de tien. Ook is het aantal jongeren met schulden in de afgelopen vijf jaar flink opgelopen: in 2019 hadden in totaal 1,4 miljoen mensen een studieschuld, 388.000 personen meer dan begin 2015.

Dat volgt uit statistieken van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en onderzoek van de Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR). De cijfers zijn gebaseerd op voljaarsstudenten, ofwel studenten tussen de zeventien en 25 jaar in het hoger onderwijs die gedurende het hele jaar recht hadden op een studiebeurs, lening of een studenten-OV-reisproduct.

Lenen en werk studenten

Studenten lenen gemiddeld zo’n zevenhonderd euro per maand. Hoe jonger de student, hoe hoger het gemiddelde leenbedrag, zo blijkt uit cijfers van het CBS. De totale gemiddelde studieschuld per student bedroeg in 2019 13.700 euro.

Ongeveer 85 procent van de studenten had in 2019 een bijbaan, al is onduidelijk hoeveel invloed de coronacrisis hier nu op heeft. Studenten werken immers vaak in hard getroffen sectoren, waaronder de horeca en detailhandel. Gemiddeld verdiende een student in 2019 zo’n 550 euro per maand.

Lees ook: 4 juridische bijbanen die goed zijn voor je portemonnee én cv!

Schulden millenials

Hoewel studenten maandelijks gemiddeld een behoorlijk bedrag lenen, wordt het na de studie helaas niet per se beter. De millenials, ofwel huidige burgers tussen 25 en 39 jaar oud, hebben het volgens het BKR financieel zwaar. ‘Ze hebben minder vermogen opgebouwd dan andere leeftijdsgroepen en hebben vaker een flexibel arbeidscontract,’ zegt BKR-bestuursvoorzitter Peter van den Bosch hierover. ‘Ze zijn hierdoor financieel kwetsbaar.’ Volgens Marike Knoef, hoogleraar Empirische Micro-Economie aan de Universiteit Leiden, komt dit voornamelijk door de tijd waarin we leven. Als mogelijke oorzaken noemt ze op nu.nl de economische crisis van 2018, de afschaffing van de basisbeurs en het daaraan gekoppelde toenemende aantal leningen om toch nog te kunnen studeren. Daar komt ook nog de onzekerheid over het kunnen vinden van een baan bij.

Een ander punt, waar deze groep wél wat aan kan doen, is het uitgavenpatroon. Hoewel er volgens Knoef in elke generatie tussen mensen grote verschillen zitten in het uitgavenpatroon, signaleert Jasper Scholten (33), auteur van Het Millennial Mysterie, wel een trend: zijn generatie spaart minder en geeft snel toe aan de vele prikkels die de huidige tijd te bieden heeft. ‘Wij zijn opgegroeid in een tijd waarin steeds meer kon. […] En sociale media hebben ook een vinger in de pap.’

Ondanks de sombere vooruitzichten, mede dankzij de coronacrsis, durft Knoep voorzichtig te hopen dat het allemaal wel goed komt. ‘Bij eerdere financiële crises werd wel duidelijk dat jongeren, sneller dan ouderen, weer een baan vinden. Niemand kan in de toekomst kijken, maar dat kan dus ook nu gelden.’

Lees ook: 10 dingen die prima staan op je cv