Recensie: Inleiding Nederlands sociaal recht

Lezen moeten we al genoeg, dus als de informatie op een begrijpelijke en toegankelijke manier wordt aangeboden, is dat een welkome afwisseling. Inleiding Nederlands sociaal recht is daar een voorbeeld van.

Het boek bestaat uit drie delen en behandelt in 364 pagina’s de hoofdlijnen van het Nederlandse sociaal recht. Het eerste en grootste deel van het boek heeft betrekking op het individuele arbeidsrecht. Eerst komen de verschillende soorten arbeidsverhoudingen aan bod, waarna de nadruk gelegd op de arbeidsovereenkomst. Achtereenvolgens komen de toepasselijke rechtsbronnen, de totstandkoming van de arbeidsovereenkomst, de belangrijkste verplichtingen van werknemer en werkgever, de gevolgen van onderbreking van de arbeid, het arbeidsomstandighedenrecht en de wijzigingen de beëindiging van de arbeidsovereenkomst (het ontslagrecht) voorbij.

In het tweede deel wordt de aandacht gericht op het collectieve arbeidsrecht. Dit deel begint met de organisatie van de werkgevers­ en werknemersorganisaties en de wijze waarop deze een rol spelen in de vorming van het sociaal recht. Daarna worden de totstandkoming, de inhoud en de juridische werking van de collectieve arbeidsovereenkomst, het recht op collectieve actie (waaronder het stakingsrecht) en het medezeggenschapsrecht (met de ondernemingsraad) besproken.

Het derde deel behandelt ten slotte het socialezekerheidsrecht. In dit deel worden eerst de verschillende facetten van het stelsel van sociale zekerheid behandeld. Vervolgens wordt uitvoerig stilgestaan bij de regelingen voor werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. Daarna worden de overige sociale verzekeringen en de sociale voorzieningen (zoals de bijstand) aan de orde gesteld.

Hoewel bedoeld voor bachelorstudenten is dit boek ook voor masterstudenten zeker geschikt om hun kennis op te frissen. Niet voor niets is het boek alweer toe aan zijn twaalfde druk.

De harde feiten
Titel: Inleiding Nederlands sociaal recht
Door: G.J.J. Heerma van Voss & B. Barentsen
Uitgever: Boomjuridisch
Aantal pagina’s: 364
ISBN: 9789462906259
Het boek is voor 60 euro verkrijgbaar bij bol.com
Legal points: 9/10

Een greep uit onze andere boekenrecensies:
Wie erft de naaktkat? | Lucienne van der Geld
Togadragers in de rechtsstaat | Prof. mr. E. Bauw e.a.
Tussen de regels | Paulien de Winter
Klassiekers onder de loep | C.J.H. Janssen & J.J.J. Sillen (red.)
De geboorte van schuld | Bart Smout
Onuitwisbaar | Edward Snowden
Verbintenissenrecht begrepen | I. Timmer & A.L.A.M. Paffen
Handboek voor mensen die hun kamerplanten altijd dood laten gaan | Jelmer de Boer
Ik was advocaat. Nu ben ik mezelf. | Judith Noordzij
Fokking druk | Thijs Launspach