Recensie: Europees recht begrepen

De reeks ‘… recht begrepen’ heeft er weer een nieuwe editie bij. In Europees recht begrepen leren hbo- en universitaire rechtenstudenten alles over de ins & outs van de Europese Unie, de bijbehorende organen en instanties en natuurlijk de bronnen van het Unierecht en de wetgevingsprocedures.

De auteur trapt af met het belang en de invloed van de Europese Unie op het dagelijks leven. Vervolgens is er aandacht voor de basisvaardigheden, zoals het opzoeken van Unierecht en Europeesrechtelijke jurisprudentie, waarbij tevens wordt ingegaan op welke soorten arresten er zijn en hoe deze zijn opgebouwd. Hoofdstuk 3 staat in het teken van de geschiedenis en ontwikkeling van het Europees
integratieproces, waarna het vierde hoofdstuk ingaat op de doelstellingen, rechtsbeginselen en bevoegdheden van de Europese Unie. In de daaropvolgende hoofdstukken staan de instellingen, organen en instanties van de Europese Unie, de bronnen van Unierecht en wetgevingsprocedures, de doorwerking van Unierecht, rechtsbescherming en geschillenbeslechting in de Europese Unie en fundamentele rechten in de Europese Unie centraal. Vanaf hoofdstuk 10 is er veel aandacht voor de interne markt, met onder meer de beginselen en kenmerken van marktintegratie en de interne markt, het vrij verkeer van goederen, werknemers, diensten en de vrijheid van vestiging voor zelfstandigen en ondernemingen. De laatste twee hoofdstukken (15 en 16) zijn bedoeld voor het Europese mededingingsrecht en het bespreken van de noodzaak van een duurzaam toekomstperspectief voor de Europese Unie, ook na COVID-19.

Europees recht begrepen is een opvallend compleet boek, waarin de belangrijkste Europeesrechtelijke leerstukken in heldere en begrijpelijke taal uitgelegd. Daarnaast zijn er talloze voorbeelden, figuren, schema’s, vragen en casus opgenomen die de stof tot leven brengen.

De harde feiten
Titel: Europees recht begrepen
Door: Masuma Shahid
Uitgever: Boom juridisch
Aantal pagina’s: 435
ISBN: 9789462909236
Het boek is voor 35,00 euro verkrijgbaar bij bol.com

Een greep uit onze andere boekenrecensies:
Jaarrekeninglezen voor juristen | P.R. de Geus & J. Scholten
Succesvol studeren | M. Mostert
Taal en compositie | L.J.A. Pieterse
Goederenrecht begrepen | J.M. Milo
BoomBasics – Bestuursrecht | E.M.J. Hardy & D.W.M. Wenders
BoomBasics – Privacyrecht | V. Laan
Jeugdrecht begrepen | Lydia Janssen
Kern van het bestuursrecht | R.J.N. Schlössels, e.a.
Wegwijs in praktijkgericht (sociaal)juridisch onderzoek | V.A. Meijer e.a.
Inleiding Nederlands sociaal recht | G.J.J. Heerma van Voss & B. Barentsen