Recensie: Boom Basics – Bestuursrecht

Boom Basics Bestuursrecht behandelt het algemeen bestuursrecht. Sinds 1994 zijn belangrijke delen van het algemeen bestuursrecht gecodificeerd in de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Onderdelen van het algemeen bestuursrecht zijn de juridische verschijnselen, begrippen en rechtsnormen die voorheen in talrijke bijzondere wetten waren neergelegd. Het gaat met name om definities, beginselen en voorschriften voor de totstandkoming van besluiten en de rechtsbescherming tegen genomen besluiten.

Boom Basics Bestuursrecht behandelt zowel het formele als het materiële algemeen bestuursrecht. Zo leer je meer over de kernbegrippen besluit, beschikking, bestuursorgaan en belanghebbende en komen de diverse bevoegdheden aan bod, namelijk attributie, delegatie en mandaat. Er worden hoofdstukken gewijd aan algemene beginselen van behoorlijk bestuur, bezwaar en administratief beroep en het hoger beroep en er is aandacht voor handhaving en sancties, het klachtrecht, Europees bestuursrecht en schadevergoeding voor overheidshandelen. De bijzondere(bestuurs)wetgeving komt slechts zijdelings aan bod.

De harde feiten
Titel: Boom Basics – Bestuursrecht
Door: E.M.J. Hardy & D.W.M. Wenders
Uitgever: Boomjuridisch
Aantal pagina’s: 208
ISBN: 9789462906556
Het boek is voor 14,50 euro verkrijgbaar bij bol.com

Een greep uit onze andere boekenrecensies:
BoomBasics – Privacyrecht | V. Laan
Jeugdrecht begrepen | Lydia Janssen
Kern van het bestuursrecht | R.J.N. Schlössels, e.a.
Wegwijs in praktijkgericht (sociaal)juridisch onderzoek | V.A. Meijer e.a.
Inleiding Nederlands sociaal recht | G.J.J. Heerma van Voss & B. Barentsen
Wie erft de naaktkat? | Lucienne van der Geld
Togadragers in de rechtsstaat | Prof. mr. E. Bauw e.a.
Tussen de regels | Paulien de Winter
Klassiekers onder de loep | C.J.H. Janssen & J.J.J. Sillen (red.)
De geboorte van schuld | Bart Smout