QR-code zorgt voor problemen bij internationale studenten

Internationale studenten die zich al in hun thuisland buiten de Europese Unie (EU) hebben laten vaccineren, hebben meestal geen toegang tot cafés en andere uitgaansgelegenheden in Nederland. De app waarmee coronatoegangsbewijzen worden gescand werkt namelijk met een bepaalde standaard die buiten de EU meestal niet wordt gebruikt.

Binnen de EU wordt gebruikgemaakt van de Digitaal Corona Certficaat-standaard, ofwel DCC. Slechts enkele landen buiten de EU werken hier ook mee. Studenten die een QR-code hebben uit een land dat het DCC-certificaat niet gebruikt, kunnen daardoor niet naar binnen in bijvoorbeeld cafés in Nederland, meldt nu.nl. Tenzij ze zich laten testen, dan kunnen ze 24 uur een QR-code tonen.

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) hebben hun zorgen geuit over de gang van zaken. “Deze groep wordt op deze manier buitengesloten van activiteiten waarbij contact kan worden gemaakt met andere studenten, iets wat juist aan het begin van het studiejaar erg belangrijk is voor internationale studenten,” aldus ISO-voorzitter Lisanne de Roos.

Hoeveel studenten getroffen zijn door het probleem is niet duidelijk. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is bekend met de kwestie en werkt volgens een woordvoerder aan een oplossing. Tot die tijd kunnen internationale studenten die in Nederland wonen met een omweg alsnog een QR-code aanvragen, maar daarvoor moeten ze dan wel met de benodigde papieren afreizen naar Utrecht.