Posterreeks rechten van SlimStuderen.nl

Een overzicht van 12 rechtsgebieden, waarop je in één oogopslag een overzicht van alle leerstukken per rechtsgebied kan zien!

Heb je tijdens het studeren moeite met het behouden van overzicht? Dan zijn de posters van SlimStuderen.nl de perfecte oplossing voor jou! Alle posters bij elkaar, ook wel de posterreeks genoemd, bestaat uit 12 posters in A2-formaat. Elke poster vertegenwoordigt 1 van de 12 verschillende rechtsgebieden die je gehele studie van pas komen. Op een poster staan de belangrijkste onderwerpen van het rechtsgebied uitgewerkt met behulp van handige tijdlijnen, stappenplannen, stroomschema’s en tabellen. Met behulp van een poster kan je gestructureerd studeren, waardoor het de figuurlijke kapstok vormt waar je de specifieke stof van jouw vak aan kan hangen. Het is een handig middel om de leerstof beter te onthouden en te kunnen structureren. Om je een beter beeld te geven van hoe een poster eruit ziet, is hier een voorbeeld van poster #5 Goederenrecht:

Volg je bijvoorbeeld een inleidend vak strafrecht? Dan kan je de posters #7 Materieel strafrecht en #11 Strafprocesrecht goed gebruiken! Als je later in je studie dan verdiepende (formele en materiële) strafrecht vakken krijgt, kan je de posters wederom gebruiken!

Laten we poster #7 Materieel strafrecht eens bekijken. Op deze poster worden aan de hand van jurisprudentie en wetsartikelen – met behulp van stroomschema’s, opsommingen, tabellen en tijdlijnen – de volgende onderwerpen overzichtelijk behandeld: causaliteit, alternatieve causaliteit, deelneming, medeplichtigheid, uiteenlopend opzet, medeplegen, functioneel daderschap, daderschap van een rechtspersoon, beslisschema van artikel 348/350 Sv, voorbedachte raad, opzet als bestanddeel, roekeloosheid, schuld als bestanddeel (culpa), poging, voorbereiding, rechtvaardigingsgronden, noodtoestand, noodweer, schulduitsluitingsgronden, overmacht, noodweerexces, psychische overmacht, gemeenschappelijke kenmerken van alle strafuitsluitingsgronden en meervoudige aansprakelijkstelling.

De posters zijn niet gericht op één specifiek tentamen, maar ze bieden wel een overzicht van het gehele rechtsgebied. Zo kan je de poster ook bij alle andere vakken gebruiken die overeenkomsten hebben met het rechtsgebied en heb je er de hele studie profijt van! Ze zijn makkelijk leesbaar en dienen als samenvatting van de meest belangrijke stof.

Daarbij zijn al meer dan duizend studenten je voorgegaan in het studeren met de posterreeks! Schaf dan ook één losse poster aan voor €7,95 kosten of de gehele 12-delige posterreeks in één keer met bijna 40% korting voor €59,95!

Wil jij ook een handig overzicht van de belangrijkste onderwerpen per rechtsgebied? Dan zijn de posters een perfecte oplossing voor jou. Ze kunnen op veel verschillende manieren iets voor jou betekenen. Denk bijvoorbeeld aan een samenvatting van de belangrijkste punten, als constante reminder of een manier om het overzicht te bewaren. Haal jouw studiepunten nog makkelijker binnen met de rechten posters! Enthousiast? Bestel je posterreeks hier.