Perfect voor deze zomer: tien Nederlandse musea met een juridisch tintje!

De deuren gaan sinds een paar weken letterlijk steeds verder open. Durf je een vakantie in het buitenland echter nog niet aan? In ons eigen land is er ook voldoende te beleven. Tien tips voor musea die zéér geschikt zijn voor rechtenstudenten!

01. De BlokhuisPoort Boeit

Dit museum in Leeuwarden is een beetje anders dan de rest. Stichting BlokhuisPoort heeft namelijk op haar website een online museum gemaakt en organiseert daarnaast activiteiten voor kleinere groepen. Zo kun je speciale activiteiten boeken, zoals een geschiedenistour of kun je ervaren hoe het echt is om een gevangene te zijn in de twintigste eeuw!

02. Fries verzetsmuseum

In dit museum in Leeuwarden wordt getoond hoe de bewoners van de provincie Friesland zich staande hebben gehouden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Er wordt stilgestaan bij de geschonden mensenrechten en het verzet dat mensen boden tegen de bezetting. Ook wordt er stil gestaan bij ‘de Kraak’, een verzetsmissie waarbij het Huis van Bewaring in Leeuwarden werd overvallen om politieke gevangenen te bevrijden. / Bezoek de museumwebsite hier.

03. Gevangenismuseum Veenhuizen

In het gevangenismuseum in Veenhuizen kan je van dichtbij zien hoe de huidige gevangenissen eruit zien, maar ook hoe het vroeger was. Ook kan je een kijkje nemen in wat voor straffen er vroeger gebruikt werden. Je kunt bij dit museum zelfs in een van de oude bewaarderswoningen overnachten voor de ultieme ervaring en met een beetje “geluk” mag je mee in de boevenbus. / Bezoek de museumwebsite hier.

04. Humanity House

Humanity House is een Haags museum dat humanitaire vraagstukken over vrijheid, mensenrechten en vluchtelingen belicht. Door middel van exposities, lezingen en het bieden van een ontmoetingsplek probeert dit museum mensen aan het denken te zetten over vrijheden en de gevolgen van rampen en conflicten op betrokkenen. Door middel van educatie wordt geprobeerd het publiek zich in te laten leven in niet te bevatten situaties en gevoelens, zoals het moeten vluchten uit je moederland, ongelijkheid en hongersnood. / Bezoek de museumwebsite hier.

05. Marechausseemuseum

Het Marechausseemuseum in Buren geeft je een kijkje in de geschiedenis van de marechaussee, maar ook in de huidige organisatie en de toekomstige vorm van deze politieorganisatie. In het museum leer je alles over de taken van de marechaussee, zowel binnen Nederland als over de grens. Ook het pand waar het museum zich in bevindt, heeft een rijke historie, het is namelijk een oud weeshuis. / Bezoek de museumwebsite hier.

06. Museum de Gevangenpoort

In dit Haagse museum staat de ontwikkeling van het strafrecht centraal. Er wordt belicht hoe gevangenen in het verleden behandeld werden en wat het verschil in behandeling was tussen rijke en arme gevangenen. Tevens wordt er stilgestaan bij kenmerkende gebeurtenissen in de geschiedenis die van invloed waren op de ontwikkeling van het recht. Naast leren over de geschiedenis van het strafrecht, kun je hier ook de nationale collectie van martelwerktuigen bekijken, een collectie die een grote rol heeft gespeeld in de vroege berechtingsprocedures. / Bezoek de museumwebsite hier.

07. Nationaal Militair Museum

Het doel van het NMM is om de verbinding tussen de samenleving en de krijgsmacht te tonen. Dit doen ze door middel van een indrukwekkend museum in Soest, met zowel een collectie als allerlei evenementen en activiteiten. Zo worden er lezingen gehouden door militairen, kun je meerijden op militaire voertuigen en zijn er verscheidene workshops voor kinderen. Interessant en toegankelijk voor alle leeftijden dus! / Bezoek de museumwebsite hier.

08. PIT Veiligheidsmuseum

In dit museum in Almere kun je niet alleen iets leren over de politie, maar komen ook de ambulance en brandweer aan bod. Hoe helpen deze hulpdiensten mensen in nood en garanderen ze de veiligheid in Nederland? Je komt onder andere te weten hoe deze hulpdiensten handelen in situaties zoals verkeersongevallen en huiselijk geweld en op plaatsen delict. / Bezoek de museumwebsite hier.

09. Torture museum

In het Gevangenismuseum in Veenhuizen kun je je dus onderdompelen in de vroegere wereld van de straffen, maar in het Torture museum gaan ze nog een stapje verder! In dit museum kun je namelijk allerlei marteltuigen zien uit de Middeleeuwen. Gelukkig worden deze middelen niet meer gebruikt in het huidige strafrecht… / Bezoek de museumwebsite hier.

10. Verzetsmuseum Amsterdam

Ook Amsterdam kent een museum gewijd aan de verzetsstrijders uit de Tweede Wereldoorlog. Wie waren deze mensen en hoe probeerden zij een einde te maken aan de gruweldaden uit deze oorlog? Ook is er een speciale tentoonstelling over Nederlands-Indië en hoe de Tweede Wereldoorlog in deze toen nog Nederlandse kolonie woedde. / Bezoek de museumwebsite hier.

Lees ook: 30+ horecagelegenheden in Nederland met een juridisch tintje!