Parviz Samim: “Ik slaap maximaal vijf uur per dag”

Parviz Samim (38) uit Apeldoorn is werkzaam als rechtendocent, onderzoeker en auteur. Bovendien heeft hij een jong gezin. Hoe houdt hij alle ballen hoog?

Door Ilona Mertens

Samim, geboren in Afghanistan, moest in 1997 op zeventienjarige leeftijd zijn land verlaten en woont sindsdien in Nederland. Na het leren van de Nederlandse taal hield hij zich voornamelijk bezig met de geschiedenis, cultuur, normen en waarden, gedragscodes en de politiek van Nederland. ‘Ik ben van mening dat een “vreemdeling” die zich in een ander land vestigt, op z’n minst de normen en waarden van dat land dient te kennen en te respecteren. Dit is naar mijn idee de eerste stap naar de sociale en maatschappelijke participatie van die persoon.’

Na het afronden van het middelbaar en het hoger beroepsonderwijs (hbo Sociaal Juridische Dienstverlening) begon Samim aan een rechtenstudie aan de Universiteit Utrecht. Na het afronden daarvan werd hij gevraagd om aan de Hogeschool Utrecht (HU) les te geven. ‘Dat aanbod heb ik met veel plezier aangenomen. Momenteel werk ik als docent recht, onderzoeker en auteur.’ In 2016 werd hij als docent van het jaar van de Hogeschool Utrecht gekozen. Een jaar later werd hij landelijk benoemd als een van de vijf topdocenten in het hoger onderwijs. Als klap op de vuurpijl volgde in 2018 ook nog de Hugenotenprijs, de hoogste vorm van waardering van de HU. ‘Het geeft me een fantastisch gevoel om te merken dat mijn inspanningen goede resultaten opleveren en daarnaast gezien en gewaardeerd worden.’

Altijd bezig

Op de vraag of Samim nooit moe is, antwoordt hij: ‘Daar is geen ruimte voor. Ik werk veertig uur per week als docent recht. Daarnaast heb ik vier boeken in mijn vrije tijd geschreven die door ruim tien hoger onderwijsinstellingen worden gebruikt. Deze boeken moet ik regelmatig actualiseren. Dat betekent dat ik wetswijzigingen, jurisprudentie en andere ontwikkelingen goed in de gaten moet houden. Dit doe ik ook in mijn vrije tijd. Daarnaast ben ik buiten mijn werk bezig met het schrijven van een opzet voor een grootschalig onderzoek. Dit gaat over de grenzen van godsdienstvrijheid en de integratie en participatie van migranten in Nederland. Verder heb ik een vrouw en twee kinderen van drie en vijf jaar. Ook zij verdienen alle aandacht. Dit alles betekent dat ik maximaal vijf uur per dag slaap. Ik krijg veel energie door mijn doelen en plannen en door wat ik in het verleden heb meegemaakt.’

Samim vindt het belangrijk om zichzelf te ontwikkelen en zijn kennis met anderen te delen. Dit doet hij zowel als docent als via zijn boeken. ‘Ook probeer ik mijn Facebookpagina Juridische Bijles in te zetten om mijn kennis te delen.’

Behoeften student

Samim vertelt dat het voor een docent van groot belang is om de wensen en behoeftes van de student goed te kennen en daarop in te spelen. ‘De student heeft behoefte aan duidelijkheid, structuur en toegankelijke informatie. Binnen duidelijke kaders moeten studenten worden vrijgelaten om te laten zien wat zij kunnen. Uiteraard moet het niveau daarbij gewaarborgd blijven. Als het doel van de leerstof niet duidelijk is, kan een student zich daar moeilijk mee bezighouden. Daardoor verliezen we talent.’ Dit sluit aan bij de vier voorwaarden die volgens hem gelden om succesvol te kunnen studeren: motivatie, inzet, niveau en de kansen die je in een land krijgt.

Samim vindt dat onderwijsinstellingen gepaste middelen moeten gebruiken om hun doelen te realiseren. ‘Dit geldt ook bij het verzorgen van hoor- en werkcolleges. Veel studenten gaan met een bepaalde verwachting naar een college. Het is wat mij betreft daarom ook aan de docent om al zijn ‘kunsten’ te gebruiken om de les duidelijk te maken. Ik ga er bij mijn eigen lessen telkens vanuit dat de student nog niet de kennis heeft die ik als deskundige al wel heb. Ook vraag ik me bij het verzorgen van colleges af: hoe heb ik dit zelf geleerd? Studenten hebben voornamelijk behoefte aan duidelijke voorbeelden. Ik probeer ervoor te zorgen dat mijn studenten het recht meester zijn. Zoals een collega van mij ooit zei: ‘Velen zijn meester in de rechten, doch slechts weinigen zijn het recht meester.’’