En de winnaar is… Een overzicht van juridische scriptieprijzen!

Heb je net jouw scriptie geschreven? Wie weet komt jouw scriptie wel in aanmerking voor een juridische scriptieprijs! We hebben er hier een paar op een rijtje gezet.

Door Marieke Heetvelt

Considerati Privacy Scriptieprijs
Considerati is een juridisch adviesbureau voor de digitale wereld. Deze prijs wordt uitgereikt aan de beste scriptie over privacy. Considerati wil hiermee nieuwe ideeën en inzichten stimuleren om het nog niet volledig ontwikkelde rechtsgebied omtrent de technologie verder te ontwikkelen. De prijs bestaat uit een bedrag van 500 euro en je zal worden uitgenodigd om je scriptie toe te lichten op een event van Considerati. Je kan je hier tot 31 augustus opgeven!

Ga je volgend studiejaar je scriptie schrijven en wil je alvast wat tips? Klik hier!

FJR Scriptieprijs
De Vereniging Familie- en Jeugdrecht reikt jaarlijks een prijs uit om onderzoek op het terrein van familie- en jeugdrecht te stimuleren. Er kunnen gedurende het hele jaar publicaties worden ingestuurd en de prijs wordt uitgereikt in november op de studiedag van de Vereniging Familie- en Jeugdrecht. Lees hier meer.

Gascaria Masterscriptieprijs
Jaarlijks wordt een prijs uitgereikt voor de beste scriptie over het recht in relatie tot humaniora. De prijs bedraagt 1.000 euro! Je kunt je opgeven voor deze prijs tot 1 maart 2017. Lees hier meer!

Hanneke Steenbergen Scriptieprijs
Deze prijs wordt uitgereikt aan de origineelste scriptie over het migratierecht. Er kunnen zowel Nederlandstalige als Engelstalige scripties worden ingeleverd. Voor 2017 is de inschrijfdatum nog niet bekend, houd daarvoor de website in de gaten!

IBR Scriptieprijzen
Als je een scriptie over bouwrecht hebt geschreven en hiervoor een 8 of hoger hebt gekregen kan je tot 31 augustus 2017 je scriptie opsturen naar het Instituut voor Bouwrecht. De eerste prijs bedraagt 1.000 euro en de tweede prijs bedraagt 500 euro. Lees hier meer over de prijs en waar je jouw scriptie naartoe moet sturen!

JBL&G Scriptieprijs
Deze prijs wordt uitgereikt aan de beste scriptie over letselschade door het Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht. De prijs bedraagt 1.000 euro en je kan je nog opgeven tot 1 oktober 2017! Hier meer informatie.

Jo Maes / Capra prijs
Deze scriptieprijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de beste scriptie over ambtenarenrecht, algemeen bestuursrecht of het arbeidsrecht. Je kunt je hiervoor opgeven als je voor je scriptie een cijfer van een 8 of hoger hebt behaald en de prijs bedraagt maar liefst 1.000 euro! Je kunt je scriptie nog insturen tot 1 november 2017. Lees hier meer.

Nederlands-Duitse juristenprijs
Dit is een prijs die elke twee jaar wordt uitgereikt door het Nederlandse advocatenkantoor JPR advocaten in samenwerking met het Duitse advocatenkantoor Alpmann Fröhlich. Je komt in aanmerking voor deze prijs als je een scriptie hebt geschreven over een grensoverschrijdend onderwerp waarbij het Nederlandse en het Duitse rechtssysteem met elkaar worden vergeleken of wanneer het gaat over Europees recht. Deze prijs bestaat uit maar liefst 2.500 euro! De eerstvolgende uitreiking vindt pas plaats in 2018, maar toch iets om in de gaten te houden!

NVER Scriptieprijs
Elk jaar wordt door de Nederlandse Vereniging voor Europees Recht een prijs uitgereikt voor de beste scriptie over het recht van de Europese Unie. De prijs bedraagt 500 euro en inschrijven kan nog tot 16 september 2017. Klik hier voor meer informatie.

RIMO Scriptieprijs
Deze prijs wordt uitgereikt aan de beste scriptie over het recht van de Islam en het Midden-Oosten. De prijs wordt tweejaarlijks uitgereikt en het bedrag van de prijs bedroeg vorig jaar 500 euro maar wordt elke twee jaar opnieuw vastgesteld. Je kunt je nog opgeven tot 31 december 2018 voor de prijs van 2017-2018. Klik hier voor meer informatie.

Staatsrechtkring
Rond jij in het collegejaar 2016-2017 je masteropleiding af en schrijf je een scriptie op het terrein van het Nederlandse, Europese of vergelijkende constitutionele recht? Dan kun je meedingen naar de Scriptieprijs van de Staatsrechtkring 2017. Je kan je scriptie nog insturen tot 30 september 2017! Klik hier voor meer info.

VIE Scriptieprijs
De Vereniging voor Intellectuele Eigendom reikt jaarlijks een prijs uit aan de beste scriptie over intellectueel eigendom of ongeoorloofd mededingingsrecht. De prijs bedraagt 2.500 euro! Voor de VIE prijs van 2018 kan je nog opgeven tot 28 januari 2018.

Visions on Peace Scriptieprijs
Voor de beste scriptieprijs over vrede- en veiligheid wordt jaarlijks door de Stichting Vredeswetenschappen een prijs van 1.000 euro uitgereikt. Je kan je opgeven voor deze prijs tot 29 september 2017. Lees hier meer!

Jaap Doek Kinderrechtenscriptieprijs
De Jaap Doek Kinderrechtenscriptieprijs wordt sinds 2012 jaarlijks in december uitgereikt ten behoeve van de beste scriptie op het terrein van kinderrechten door Defence for Children en de afdeling Jeugdrecht van de Universiteit Leiden. De prijs bestaat uit 500 euro en een georganiseerde reis naar Genève, waarbij je onder andere een zitting van het VN-Kinderrechtencomité bijwoont en verschillende internationale organisaties bezoekt.