Onderzoek: actieve studenten behalen meer studiepunten

Er bestaan significante verschillen tussen het aantal behaalde studiepunten van niet-leden en leden van een Universitair Sportcentrum (USC). Studenten met een lidmaatschap behalen gemiddeld 50,6 studiepunten, tegenover 48,4 studiepunten zonder lidmaatschap. Dat blijkt uit een onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam.

Aan het onderzoek deden 35.831 studenten mee, afkomstig van de Universiteit van Amsterdam, Universiteit Utrecht, Radboud Universiteit Nijmegen en Wageningen University. Een derde van hen was lid van een sportcentrum. Voor het onderzoek werden hun studieresultaten van het studiejaar 2014/2015 onderzocht.

Bij de deelnemende studenten werd tevens gekeken naar geslacht, studiejaar, stad en het gemiddelde cijfer van de vooropleiding. Zowel in het eerste, tweede als derde studiejaar van de bachelor en zowel voor mannen als vrouwen werden verschillen in studiepunten gevonden.

‘Actieve student’
Een belangrijke kanttekening: in het onderzoek is alleen gekeken naar de relatie tussen lidmaatschap en studieprestaties, zonder zicht te hebben op de sportfrequentie van studenten en welke sporten zij beoefenden. Ook ontbreekt informatie over het sportgedrag van de studenten die geen lid zijn van het USC, maar mogelijk daarbuiten wel sporten. Daarnaast zijn er verschillende alternatieve verklaringen te bedenken voor het feit dat sportende studenten meer studiepunten behalen dan niet-sportende studenten.

Naar aanleiding van de verkregen resultaten wordt een vervolgonderzoek gestart dat vier jaar gaat duren. Het doel daarvan is om het precieze effect van sport op studieresultaten te analyseren.