Van opinie naar motie: rechtenstudente Antje vraagt aandacht voor jonge mantelzorgers

Maatwerk voor studenten die mantelzorg verlenen, dat is wat Antje Beers wil. De derdejaars rechtenstudente aan Tilburg University schreef eind januari een opiniestuk over het onderwerp, wat begin deze maand leidde tot een unaniem aangenomen motie in de Tweede Kamer.

“Zorgen voor je naasten, de politiek in of een eigen bedrijf oprichten. Studenten van Tilburg University staan midden in de maatschappij. Dat wordt ook aangemoedigd door de universiteit. Straf studenten dan niet af als ze een keer niet naar college kunnen komen,” schreef Beers op 31 januari op de website van Univers.

‘Mantelzorgers zijn ook topsporters’

Volgens Beers wordt er momenteel met twee maten gemeten. Aan de ene kant is de slogan van de universiteit ‘Understanding society’ en profileert de rechtenfaculteit zich met ‘Tilburg shaped-lawyers’, ofwel studenten die breder worden opgeleid dan enkel het kennen van juridische feitjes. Aan de andere kant hamert de universiteit sinds het einde van de coronacrisis op fysiek onderwijs op de campus en wordt aanwezigheid bij diverse vakken verplicht. Daarbij worden er wel uitzonderingen gemaakt voor talenten in bijvoorbeeld topsport, maar niet voor studenten die mantelzorg verlenen of op een andere manier een belangrijke bijdrage leveren aan de maatschappij.

“Wat mij betreft zijn mantelzorgers ook topsporters, als je ziet hoeveel uur per week zij kwijt zijn aan hun taak. Het niet consequent hanteren van maatwerk is wat mij betreft een groot gemis op deze universiteit,” aldus Beers. En dat geldt zeker als we kijken naar de cijfers over jonge mantelzorgers: volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau zorgt een op de vier jongeren van 16 tot en met 24 jaar voor een naaste met gezondheidsproblemen.

Motie unaniem aangenomen

Door haar stage bij de CDA-fractie in de Eerste Kamer heeft Beers wat lijntjes lopen in Den Haag. Partijgenoot Harmen Krul besloot naar aanleiding van haar verhaal een motie in te dienen om studerende mantelzorgers op de politieke agenda te krijgen. Deze werd op 12 maart unaniem aangenomen.

In de motie staat onder meer dat de Tweede Kamer de regering verzoekt om in samenwerking met de Vereniging Hogescholen en MantelzorgNL afspraken te maken waarmee voor jonge mantelzorgers een haalbare combinatie tussen mantelzorg en studie mogelijk wordt gemaakt, omdat deze groep veel baat kan hebben bij meer flexibiliteit binnen het onderwijs.

Beers is blij met dit resultaat. Aan Univers laat ze weten: “Ik vind het mooi dat het unaniem was. Naast positieve reacties heb ik ook wel negatieve reacties gehad van docenten over mijn opinie. Het geeft me een steuntje in de rug dat de Tweede Kamer ermee instemt.”

Lees hier meer over studenten die zich naast hun studie inzetten voor onder meer maatschappelijke doelen.