Lisanne Roestenberg: ‘Vaste werktijden hebben we niet’

Lisanne Roestenberg (28) uit Tilburg is senior juridisch medewerker bij de rechtbank in Breda. Hoe ziet een gemiddelde werkdag er voor haar uit? En welke achtergrond moet je eigenlijk hebben voor dit werk?

Door Ilona Mertens

Roestenberg volgde de master Rechtsgeleerdheid met het accent arbeidsrecht aan Tilburg University. Daarna werkte ze bij het Advocatencollectief in Tilburg, eerst als juridisch secretaresse, later als juridisch medewerker. Sinds november 2014 is ze senior juridisch medewerker bij het Team Bestuursrecht bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant.

Veel vrijheid

Tijdens haar sollicitatie werd voornamelijk gevraagd naar haar nevenactiviteiten. ‘Ook was het belangrijk hoe ik in het gesprek overkwam, dus of ik in het team zou passen. Verder had ik een schrijftest die zwaar meewoog.’ Op een gemiddelde werkdag houdt Roestenberg zich bezig met het schrijven van stukken, zoals voorbereidingsstukken voor een komende zitting (een instructie) of concept-uitspraken van de zaken die al op zitting zijn geweest. ‘Ook heb ik eens in de twee weken een halve dag zitting. Verder heb ik ook regelmatig vergadering en jurisprudentieoverleg.’ Bij het Team Bestuursrecht hebben medewerkers veel vrijheid en vaak een wekelijkse thuiswerkdag. ‘Vaste werktijden hebben we niet. Sommigen werken net zoals ik van 07.15 tot 16.00 uur, anderen van 09.15 tot 18.00 uur. De nadruk wordt hier gelegd op hetgeen je oplevert. Als je werk af is en kwalitatief goed is, is er veel mogelijk. Heel fijn!’

Het Team Bestuursrecht bestaat uit de clusters bestuursrecht, belastingrecht en vreemdelingenrecht. Bestuurs- en belastingrecht zitten in Breda, vreemdelingenrecht zit in Middelburg. In totaal zijn dit ongeveer honderdtwintig personen, met ongeveer zeventig voor bestuursrecht. ‘Het verschilt met hoeveel mensen ik per dag contact heb, ik schat een man of twintig.’ Onlangs is de rechtbank Breda verhuisd naar een nieuw pand, volgens Roestenberg een flinke verbetering. ‘Het vorige pand was nogal oud en stoffig, het huidige pand is erg mooi en modern. Ook de flexplekken vind ik prettig, omdat je nu de taken die je doet kan afstemmen op de plek waar je gaat zitten. Een ander voordeel van de flexplekken is dat je allerlei collega’s spreekt die je hiervoor met vaste plekken iets minder vaak zag.’

Aansluiting op praktijk

Het vele schrijven en het uitzoeken van atypische zaken bevalt Roestenberg goed. ‘Ik vind het leuk om van iedere zaak precies uit te zoeken waar het probleem zit, of daar al eerder zaken over zijn geweest en wat ik van de zaak vind.’ Minder leuk is het gebrek aan dynamiek. ‘Bij mijn vorige baan ging continu de telefoon, kreeg ik veel mail en kwamen er allerlei spoedklussen tussendoor. Dat is hier minder vaak het geval. Het voordeel daarvan is wel dat je hierdoor de vrijheid hebt om je eigen dag in te delen.’ Daarnaast komen de vaardigheden die ze leerde tijdens haar studie hier goed van pas, waaronder het samenvatten van teksten, onderscheiden van hoofd- en bijzaken, zoeken naar relevante informatie en het werken onder tijdsdruk.

De rechtbank geeft veel mogelijkheden voor de (persoonlijke) ontwikkeling van haar medewerkers. Zo moet Roestenberg ieder jaar dertig PE-punten (Permanente Educatie) halen. Daarvoor worden inhouse cursussen georganiseerd of bij de SSR in Utrecht. ‘Ook wordt er bij ons tijd vrijgemaakt voor niet-juridische cursussen en ontwikkeling, zoals persoonlijkheid en intervisie.’

Baankansen

De Rechtspraak heeft te maken met verschillende ontwikkelingen, waaronder het begrotingstekort en de obstakels rondom KEI. Op de vraag of Roestenberg hier iets van meekrijgt, antwoordt ze: ‘Met het begrotingstekort heb ik alleen zijdelings wat te maken. Je merkt dat er bij het vrijkomen van een vacature eerst goed wordt gekeken of het nodig is om deze weer op te vullen, maar verder merken we er op de werkvloer gelukkig weinig van. Ook van de obstakels rondom KEI merken we niet veel. Ons team was nog niet gestart met een pilot rondom digitaal werken, anders dan bij vreemdelingenrecht, dus verandert er weinig in ons werkproces.’

Van senior juridisch medewerker kan je doorgroeien naar stafjurist, ‘maar die zijn er maar een paar per team, dus die kans is niet zo groot’. Wel zou je in de breedte door kunnen groeien door over te stappen naar een ander team, zoals strafrecht of familierecht. Als je een WO-opleiding rechten hebt gedaan, kun je afhankelijk van je werkervaring vóór deze functie ook nog doorgroeien naar rechter in opleiding (RIO).

Meer lezen over werken bij de Rechtspraak? Volg dan onze rubriek De Rechtbank.