Leer beter en sneller met de Cornell note-taking method

Het maken van aantekeningen is een essentiële vaardigheid voor studenten, maar hoe maak je aantekeningen die je helpen de stof beter te begrijpen? Een van de meest effectieve methodes is de Cornell note-taking method.

De Cornell note-taking method is in 1950 bedacht door Walter Pauk, een professor aan de Cornell University. Het doel van deze methode is het helpen van studenten om de belangrijkste informatie te identificeren, te organiseren en te onthouden

De methode bestaat uit drie stappen: het voorbereiden, opnemen en herzien van de aantekeningen. In de voorbereidingsfase maak je je papier klaar om aan de slag te gaan. Je verdeelt de pagina in drie secties, een smalle kantlijn aan de linkerkant, een brede hoofdruimte aan de rechterkant en een samenvattingsruimte onderaan.

Tijdens de lessen maak je aantekeningen, dit doe je in het grote middenvak. In de kantlijn schrijf je de begrippen op en zet je eventuele toetsvragen. Dit wordt ook het opnemen genoemd. De herzieningsfase houdt in dat je na de les de aantekeningen herziet en de samenvattingsruimte gebruikt om de belangrijkste punten samen te vatten. Daarnaast kun je de begrippen nog eens toetsen om te kijken of je de stof goed hebt begrepen. In de infografic wordt de methode nog eens schematisch weergegeven.

De voordelen

Er zitten verschillende voordelen aan het werken met deze methode.

  • Allereerst word je gedwongen om enkel de noodzakelijke elementen op te schrijven, want studenten hebben er soms een handje van om allerlei onnodige informatie over te nemen.
  • Je wordt beter in het onderscheiden van de hoofd- en bijzaken. Je gaat beter luisteren en bent actief bezig met de stof, dit zorgt voor verbetering in je leerprestaties.
  • Doordat je de stof vaker herhaalt en samenvat, wordt de stof opgeslagen in het langetermijngeheugen, waardoor je de stof beter kunt onthouden en gemakkelijk kunt reproduceren.
  • Door de informatie op deze manier weer te geven, wordt het overzichtelijk en is het gemakkelijk om nog een keer na te lezen.

Gebruik

Je kunt de methode uitoefenen op een vel papier, maar ook online kun je deze methode gebruiken. Zoek maar eens op ‘Cornell note-taking method format’ en je komt verschillende voorbeelden tegen die je kunt gebruiken. Je zou daarnaast zelf een template kunnen maken in Word.

De Cornell note-taking method is een eenvoudige en effectieve manier om aantekeningen te maken die je helpen om beter te leren en te onthouden. Probeer het eens uit en zie hoe het je studievaardigheden verbetert.