Interview Het Landelijk Studenten Rechtsbureau – Mark van den Hove

Het Landelijk Studenten Rechtsbureau (LSR) is recent groots in het nieuws gekomen, vanwege de zaak die zij heeft aangespannen tegen de Hogeschool Utrecht, namens de studenten die daar de Bachelor Medische Hulpverlening studeren. Maar wat doet het LSR nu precies en wanneer kan een student het LSR inschakelen?

Door Chantal van Beek

Mark van den Hove, aldaar werkzaam als bestuurslid Juridische Zaken, en daarnaast student aan de Juridische Hogeschool te Tilburg, zal op deze vragen antwoord geven en eveneens meer vertellen over de zaak tegen de Hogeschool Utrecht.

Wat houdt jouw functie bij het LSR in en hoe en waarom ben jij – als zijnde zelf nog student – actief lid geworden bij het LSR?
Ik ben bestuurslid Juridische Zaken bij het LSR. Hoe ik daar terecht ben gekomen, is eigenlijk wel een leuk verhaal. Ik was het zelf niet eens met een beslissing van de examencommissie van mijn school en ik was op zoek naar ‘best practices’ of tips voor het schrijven van mijn beroepschrift. Ik kwam toen terecht op de site van het LSR, waarna mijn oog viel op de vacature voor bestuurslid bij het LSR. Ik had al de nodige bestuurlijke ervaring binnen de sport en het studentenleven, maar toch trok deze vacature mijn aandacht. Door werkzaam te zijn bij het LSR wil ik mijn juridische kennis benutten om andere studenten in Nederland te helpen.

Wat doet het LSR precies en wanneer zou je hier als student naartoe kunnen gaan?
Het LSR heeft tot doel er voor te zorgen dat alle studenten in Nederland toegang hebben tot kosteloze en deskundige juridische dienstverlening. Wij zorgen voor deze dienstverlening middels een netwerk van aangesloten rechtswinkels in de grote studentensteden. De studenten kunnen dan primair aankloppen bij deze rechtswinkels. Wij zorgen er op onze beurt voor dat de rechtswinkels geschoold blijven door het organiseren van seminars voor deze rechtswinkels. Daarnaast zijn wij voor de medezeggenschappers in het hoger onderwijs benaderbaar om vragen over het medezeggenschapsrecht te beantwoorden. Een van onze meest bekende bezigheden is het voeren van collectieve zaken. Wij voeren namens groepen studenten collectieve zaken tegen hun onderwijsinstellingen, maar daar later meer over.

Iedereen heeft in het nieuws wel gehoord van de zaak tegen de Hogeschool Utrecht. Waar ging het hier met name om?
Wij voeren tegen de Hogeschool Utrecht een rechtszaak voor een groep van bijna 100 studenten van de opleiding Medische Hulpverlening. De studenten van deze opleiding moeten net als bijna alle andere hbo-studenten stage lopen. De studenten van deze opleiding zijn echter niet in staat om stage te lopen. Er worden maar zeer beperkt stages aangeboden door het werkveld. Dit alles heeft te maken met het ontbreken van de zogenaamde BIG-registratie. Een BIG-registratie heb je nodig om in de zorg voorbehouden handelingen te mogen verrichten. Stagiaires moeten deze handelingen ook verricht. Het gaat hier dan bijvoorbeeld om het prikken van een infuus of het toedienen van medicijnen. Doordat de studenten geen stage kunnen lopen, lopen de studenten grote vertraging op. Voor sommige studenten kan dit oplopen tot 2,5 jaar. Nu wordt er geprocedeerd voor een vijftal studenten om zo een uitspraak van de rechter te krijgen.

Wat is jouw rol binnen deze zaak en in welke fase bevindt de procedure zich inmiddels?
Ik vertegenwoordig samen met onze huisadvocaat, mr. Rolf Bindels, de studenten bij de rechtbank en de interne procedures bij de HU. Ik schrijf alle stukken in concept. Daarnaast voer ik gesprekken met de studenten en onderhoud ik de contacten met alle partijen, zoals de rechtbank, de pers en overige belangstellenden. Op 1 december a.s. om 11 uur staat er een comparitie van partijen gepland bij de rechtbank te Utrecht. Dit is een grote stap binnen de procedure. Ik zal op deze zitting namens de studenten het woord voeren. Dit vind ik super leuk om te mogen doen. Wij hopen dat er snel een oplossing komt voor de studenten.

Hoe hoog schat je de kansen in voor de studenten om in het gelijk te worden gesteld?
Wij zijn ervan overtuigd dat de rechter ons in het gelijk zal stellen. Waarom? Wij vinden dat de Hogeschool Utrecht onder andere aansprakelijk is op grond van wanprestatie. Ik zal dit kort toelichten. De Hogeschool Utrecht heeft studenten geworven met de belofte dat studenten ambulancehulpverlener e.d. konden worden na afloop van hun studie. In 2010 is de Hogeschool Utrecht gestart met het verstrekken van deze opleiding. In 2007 is de Hogeschool Utrecht er voor het eerst opgewezen dat een BIG-registratie noodzakelijk is. Hierna is de Hogeschool Utrecht hier eveneens meerdere malen opgewezen. Pas in 2014 heeft de Hogeschool Utrecht daadwerkelijk de registratie aangevraagd. De Hogeschool Utrecht levert dus niet wat zij bij aanvang van de onderwijsovereenkomst heeft beloofd.

Wat betreft de aansprakelijkheid bestaat er naar onze mening geen twijfel. Het debat zal naar onze mening dan ook gaan over de hoogte van de schade en de duur van de vertraging. Wij voelen ons gesteund door de rechtspraak als het gaat om de hoogte van de schade. Steeds meer rechters wijzen schadevergoeding toe. De rechters zoeken aansluiting bij de letselschaderichtlijn bij studievertraging. Op grond van die richtlijn hebben studenten recht op een vergoeding van ongeveer 20.000 euro per jaar. Dit loopt dus aardig in de papieren.

Zijn er andere interessante ‘grote’ zaken, waar het LSR zich momenteel mee bezig houdt?
Wij hebben op dit moment nog een aantal grote zaken lopen. Wij hebben nog een procedure lopen namens ongeveer 400 studenten Tandheelkunde. Zij hebben ten onrechte extra kosten voldaan naast het collegegeld. Ook hebben we een zaak lopen betreffende het ten onrechte niet inschrijven van een groep Geneeskunde studenten. Een van onze grootste zaken uit het verleden is de InHolland affaire. Wij hebben er toen samen met het Interstedelijk Studenten Overleg en InHolland voor gezorgd, dat de studenten uiteindelijk niet de dupe werden van alle perikelen rondom deze hogeschool. Daarnaast hangen wij ook de filosofie aan dat voorkomen beter is dan genezen en dat niemand echt gebaat is bij een juridische procedure. Vanuit die filosofie hebben wij op regelmatige basis gesprekken met onderwijsinstellingen over klachten van studenten.

Voor meer informatie over het LSR, zie hier de website: http://www.lsr.nl