Halverwege juni de campus weer op?

Het ziet ernaar uit dat universiteiten en hogescholen vanaf maandag 15 juni voorzichtig weer studenten kunnen toelaten op de campus en in gebouwen. Wel moeten er nog de nodige afspraken worden gemaakt, blijkt uit een brief van minister De Jonge aan de Tweede Kamer.

Zo moet er anderhalve meter afstand tot elkaar worden gehouden en moeten aanwezigen de handen regelmatig wassen. Daarnaast dienen de gebouwen extra vaak te worden schoongemaakt.

Een ander belangrijk punt is het openbaar vervoer. Daarover is minister De Jonge duidelijk. ‘Het kabinet vindt het van groot belang om studievertraging van leerlingen en studenten van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en hoger onderwijs (ho) te voorkomen. Het beroep dat openstelling van het mbo en ho doet op de vervoerscapaciteit en mobiliteit heeft voorrang op andere activiteiten die hier een beroep op doen, vanwege de maatschappelijke impact van deze sectoren,’ zegt hij in zijn brief van 6 mei.

Ook daarbij gelden twee hoofdregels. Mondkapjes zijn verplicht bij het reizen in bus, trein of metro en onderwijsinstellingen moeten zich inspannen om te voorkomen dat studenten in de spits hoeven te reizen.

Universiteiten staan ‘aan’

De regels sluiten aan bij de campagne die de universiteiten woensdag aftrapten. Onder het mom van ‘on campus als het kan, online omdat het kan’ bereiden ze zich voor op het ‘nieuwe normaal’ én willen ze de studiekiezers bereiken. ‘We weten niet hoe de wereld er na de zomer uitziet en welke kabinetsmaatregelen er dan gelden,’ zegt woordvoerder Bart Pierik van universiteitenvereniging VSNU. ‘Wel kunnen we alvast laten zien wat we nu allemaal in gang hebben gezet op het gebied van onderwijs en onderzoek.’

Ondanks dat zullen we voorlopig nog gebonden zijn aan online onderwijs. De Universiteit Leiden heeft al laten weten dat hoogstwaarschijnlijk al het onderwijs aan de Leidse universiteit online zal blijven gedurende het eerste semester van het komende academiejaar. Ook studenten van de Rijksuniversiteit Groningen moeten rekenen op de nodige online colleges na de zomervakantie.