Dit collegejaar alleen uitstel bindend studieadvies voor hbo-studenten

Hogescholen geven hun studenten dit collegejaar geen bindend studieadvies vanwege de coronamaatregelen. Op mbo-opleidingen en universiteiten wordt er echter geen uitzondering gemaakt. Onbegrijpelijk, vindt de Landelijke Studentenvakbond (LSVb).

Studenten aan hogescholen krijgen – net als afgelopen collegejaar – een extra jaar om aan hun opleidingseisen te voldoen. Volgens het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) is hiervoor gekozen omdat veel hbo-opleidingen een praktijkgedeelte kennen, dat door de coronamaatregelen nu moeilijker af te ronden is.

Waar universiteiten het bindend studieadvies (bsa) afgelopen collegejaar nog wel opschortten voor eerstejaarsstudenten, is dat dit collegejaar niet het geval. Het onderwijs kan inmiddels volledig digitaal plaatsvinden, waardoor studenten in feite geen achterstand op hoeven te lopen, zo is de gedachte. Er worden wel enkele opleidingen uitgezonderd, maar voor zover bekend geldt dit niet voor juridische universitaire opleidingen.

Voor mbo-opleidingen geldt dat bij het afgeven van een bsa rekening wordt gehouden met de persoonlijke omstandigheden van de student.

‘Weinig begrip’

‘De situatie voor de huidige generatie eerstejaars studenten is alleen maar ingewikkelder geworden omdat zij helemaal geen onderwijs buiten de coronacrisis kennen,’ meent LSVb-voorzitter Lyle Muns. Volgens hem getuigt het van weinig begrip om het bindend studieadvies niet voor alle studenten uit te stellen.

In oktober werd nog bekend dat een meerderheid van de Tweede Kamer het bindend studieadvies geheel wil schrappen.

Lees ook: Te weinig zicht op gevolgen negatief bindend studieadvies