Deze factoren hebben invloed op het studiesucces van studenten

Studie-inzet, vertrouwen in jezelf en het contact met anderen; die drie factoren blijken in grote mate je studiesucces te bepalen, zo blijkt uit onderzoek. En daar zouden universiteiten best een handje mee mogen helpen.

Sanne van Herpen, onderwijskundig onderzoeker aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, onderzocht hoe studenten de overstap van het vwo naar de universiteit ervaren. Zo blijkt het zelfvertrouwen van eerstejaars studenten met name te dalen tijdens het eerste studieblok. Belangrijk is dan om contact te zoeken met anderen en tijdig hulp te vragen, zowel aan docenten als medestudenten.

Om dat dalende zelfvertrouwen te ondervangen, pleit Van Herpen voor een betere voorbereiding op hun nieuwe rol als universitair student. Zo kent de Erasmus Universiteit Rotterdam sinds 2013 het zogenaamde ‘Pre Academic Programme’, dat jaarlijks eind augustus plaatsvindt. In een week tijd leer je meer over hoe je moet studeren, het opbouwen van een netwerk en krijg je meer inzicht in jezelf.

Aandacht en tijd

Verder ziet Van Herpen graag dat docenten meer aandacht aan hun didactische en pedagogische taken besteden. ‘Studenten kun je niet zomaar in het diepe gooien,’ zegt ze tegen het Erasmus Magazine. ‘Als je dat wel doet, zullen er zeker altijd wel een aantal overleven, maar je mist dan ook studenten.’ Tegelijkertijd is ze zich ervan bewust dat dit bemoeilijkt wordt door het stijgende aantal studenten. ‘Op dit moment lijkt er een disbalans te zijn tussen het aantal docenten dat beschikbaar is en het aantal studenten dat studeert, zeker als je het hebt over de bachelorjaren.’

In september 2018 begonnen 5.512 studenten aan een universitaire rechtenstudie. In september 2014 waren dat er nog 4.642, blijkt uit cijfers van de Vereniging van Universiteiten (VSNU).