Deze 7 studenten willen de Gemeenteraad in

De Gemeenteraadsverkiezingen naderen met rasse schreden. Hoe leven de verkiezingen onder studenten, in hoeverre zijn ze actief in de politiek en wat vinden ze belangrijk? 

In dit artikel zeven rechtenstudenten die zich verkiesbaar stellen. Zij vertellen over hun speerpunten, waarover ze het in hun partijprogramma minder eens zijn én.. wat ze zouden doen als ze één dag minister-president zouden zijn.


Naam: Hayri Yildiz (22)
Onderwijs: Universiteit Leiden, bachelor Rechtsgeleerdheid
Politieke partij: PvdA in Delft, lid sinds achttiende levensjaar.

‘Van huis uit ben ik al links en in Delft is er naar mijn mening een vergrijzing in de raad. Ik wil graag mijn bijdrage leveren door de Delftse jongeren te vertegenwoordigen in de raad. Daarnaast ben ik opgegroeid als kind van arbeiders in een armer gedeelte van de gemeente, ook die groep kan ik daarmee goed vertegenwoordigen.’

Bijhouden wat in de gemeente speelt door… ‘Het is belangrijk om vaak met buurtorganisaties en andere belangenorganisaties te spreken. Zij kunnen de problemen meestal goed en duidelijk benoemen.’

Drie belangrijkste speerpunten: ‘Meer werk voor MBO’ers, vooruitgang voor de mensen met een minimum inkomen en iedereen moet zich veilig voelen.’

In het partijprogramma het minst eens met: ‘Wij hadden wel concreter kunnen uitleggen hoe wij bepaalde punten willen verwezenlijken. Hoe concreter, hoe sneller mensen je standpunt begrijpen.’

Als je één dag minister-president was… ‘Dan zou ik het eigen risico afschaffen.’


Naam: Noah van Dansik (18)
Onderwijs: Universiteit van Amsterdam, bachelor rechtsgeleerdheid
Politieke partij: GroenLinks in Oostzaan, lid sinds Oudejaarsavond 2017.

‘Ik wilde al heel lang lid worden van GroenLinks, maar het voelde voor mij zo definitief om me aan één partij te verbinden. Uiteindelijk heb ik die knoop op Oudejaarsavond doorgehakt. Het is de enige partij hier die in Oostzaan echt luistert naar jongeren en hun mening mee laat tellen. Ik wil die groep laten zien dat politiek geen oude mensen-zaak is.’

Bijhouden wat in de gemeente speelt door… ‘In zo’n klein dorpje gaat dat vooral van mond tot mond en tegenwoordig ook via Facebookgroepen zoals “Oostzaan in Beeld”. Daarnaast helpt het ook om regionale kranten en nieuwssites te lezen.’

Drie belangrijkste speerpunten: ‘Altijd vooruit blijven kijken (dus verder dan de komende vier jaar), de kloof tussen arm en rijk verkleinen en kinderen gelijke kansen geven op goed onderwijs.’

In het partijprogramma het minst eens met: ‘Landelijk gezien is dat het afschaffen van de basisbeurs. Ik kan het gewoon niet begrijpen dat GroenLinks hier nog steeds niet op teruggekomen is.’

Als je één dag minister-president was… ‘Ik zou op bezoek gaan bij onze koning en het met hem hebben over een eventuele “Republiek der Nederlanden”.’


Naam: Pauline Mastbergen (37)
Onderwijs: Open Universiteit, propedeuse Rechtswetenschappen
Politieke partij: D66 in Lochem, lid sinds maart 2017.

‘Ik heb stage gelopen bij D66. Naar aanleiding daarvan ben ik gevraagd door de fractie om me kandidaat te stellen. De meeste vraagstukken zijn niet zomaar te beantwoorden, hier is gesprek en discussie voor nodig. En niet alleen in de raadszaal, maar juist ook daarbuiten. Samenwerken en verbinden zijn daarbij belangrijke onderdelen.’

Bijhouden wat in de gemeente speelt door… ‘Als fractievertegenwoordiger draai ik volledig mee met de fractie. Daarbij woon ik middenin het centrum en begeef ik me veel onder de inwoners.’

Drie belangrijkste speerpunten: ‘Vergroenen (duurzaamheid), verhogen van de aantrekkingskracht van de gemeente en meer aandacht voor sociaal-maatschappelijke vraagstukken (samenhangend het vergroten van solidariteit.’

In het partijprogramma het minst eens met: ‘Binnen het thema “samenleven, welzijn en zorg” is er geen speerpunt gemaakt voor de doelgroep lichamelijk en/of geestelijk gehandicapten. Sommigen hebben minder geluk in hun leven en ook hiervoor moet oog zijn binnen de gemeente.’

Als je één dag minister-president was… ‘Dan draaide ik werkbezoeken! Heerlijk om een kijkje in de keuken te krijgen!’


Naam: Stijn Kropman (19)
Onderwijs: Universiteit Maastricht, bachelor Rechtsgeleerdheid
Politieke partij: CDA in Landgraaf, lid sinds zeventiende levensjaar.

‘Ik moest tijdens vakantiewerk een marketingtraining geven aan de jongerenpartij van het CDA. De drempel voor mij om niet eerder de politiek in te gaan was het idee dat het allemaal zo serieus zou zijn. Bij het CDJA kwam ik erachter dat “party & politics” een mooie combinatie zijn. Ik zag verder in Landgraaf een oude gemeenteraad, met veelal inzichten die al jaren niet veranderen. Ik dacht: daar moet jong bloed in!’

Bijhouden wat in de gemeente speelt door… ‘Het bijwonen van de fractie-, commissie- en gemeenteraadsvergaderingen en natuurlijk het volgen van de lokale bladen.’

Drie belangrijkste speerpunten: ‘Investeren in ondernemerschap, toerisme en werkgelegenheid, preventieve zorg voor jong en oud en zorgwoningen, kleinschalig in de wijk.’

In het partijprogramma het minst eens met: ‘Het programma vind ik op sommige punten wat links. Maar goed, bij een politieke partij sluit je compromissen!’

Als je één dag minister-president was… ‘Dan zou ik proberen de eenheid te behouden in ons land. Je ziet dat mensen steeds meer individualiseren en dat is niet goed.’


Naam: Luc Cuijpers (20)
Onderwijs: Radboud Universiteit Nijmegen, bachelor Nederlands recht
Politieke partij: VVD in Horst a/d Maas, lid sinds september 2017.

‘Door je verkiesbaar te stellen sta je niet langer langs de zijlijn, maar kun je daadwerkelijk iets doen voor de samenleving. Mede vanuit mijn studie weet ik hoe de overheidslagen werken en hoe belangrijk de lokale overheid is voor de burger. Ik wil dáár iets kunnen betekenen.’

Bijhouden wat in de gemeente speelt door… ‘Het lezen van het gemeentelijke weekblad “HALLO” en de website van de gemeente, plus het volgen van de lokale omroep.’

Drie belangrijkste speerpunten: ‘Kwaliteit, betrouwbaarheid en integriteit.’

In het partijprogramma het minst eens met: ‘De VVD wil tussen de verschillende dorpen openbaar vervoer realiseren voor mensen zonder auto. Echter, veel dorpskernen hebben al een belbus en er is genoeg mogelijkheid om een taxi te krijgen.’

Als je één dag minister-president was… ‘Dan zou ik naar de AIVD gaan en alle staatsgeheimen willen weten. Maar ik las laatst in een artikel dat zelfs Mark Rutte niet zomaar bij de AIVD kan aankloppen, dus helaas.’


Naam: Andrej van Hout (20)
Onderwijs: Tilburg University, bachelor rechtsgeleerdheid
Politieke partij: PvdA in Veldhoven, lid sinds 2015.

‘Ik wist eigenlijk al wel vanaf de landelijke verkiezingen van 2012 dat de PvdA mij erg aansprak. Ik was destijds ook al erg geïnteresseerd in de politiek. Ik zie dat er in Veldhoven veel veranderd kan worden, met name het ‘ver van mijn bed’ beeld. Politici voelen zich niet genoeg betrokken bij de burgers, dat wil ik veranderen.’

Bijhouden wat in de gemeente speelt door… ‘Ik lees de krant, volg de lokale omroep en probeer veel met mensen te praten. Soms pak ik de fiets (als de gevoelstemperatuur niet rond de -15 ligt) om te kijken wat er allemaal in onze stad gebeurt.’

Drie belangrijkste speerpunten: ‘Een toegankelijke politiek, investeren in culturele- en sportevenementen en meer huizen voor jongeren/starters en mensen met een kleine portemonnee.’

In het partijprogramma het minst eens met: ‘Nul op de meter bij de bouw van nieuwe woningen. Dit draagt wel bij aan klimaatverbetering, maar is nog niet genoeg.’

Als je één dag minister-president was… ‘Dan ga ik zeker de chaos bij veel MBO scholen aanpakken. Ik hoor veel verhalen van vrienden hoe slecht het daar geregeld is. Onbegrijpelijk, zeker omdat het grootste deel van Nederland hier onderwijs volgt.


Naam: Jarno Hilge (24)
Onderwijs: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, leerjaar 2
Politieke partij: D66 in Oost Gelre, lid sinds 2015.

‘Ik had al heel lang interesse in de landelijke en plaatselijke politiek, D66 paste het beste bij me. Ik wil me graag als volksvertegenwoordiger inzetten voor de gemeente om de rechten van de burger te beschermen.’

Bijhouden wat in de gemeente speelt door… ‘De plaatselijke kranten Groenlose gids en de Elna bevatten veel informatie. Ook hebben wij wekelijkse Fractie-, Commissie- en/of raadsvergaderingen. En natuurlijk de straat op, praten met de burgers.’

Drie belangrijkste speerpunten: ‘Behoud van kleine kernen/gemeenschappen, de energietransitie en zorgen dat Oost Gelre haar naam als evenementengemeente blijft waarmaken.’

In het partijprogramma het minst eens met: ‘Dat de partij vaak volledige transparantie verwacht van het college. Dat is niet altijd mogelijk.’

Als je één dag minister-president was… ‘Dan zou ik in gesprek gaan met de minderheden in Nederland over wat zouden zij willen zien en welke veranderingen zij nodig hebben om zich in Nederland veilig te voelen.’