Cultuur snuiven in eigen land: 5 musea met een juridisch tintje!

Zin om deze zomer toch iets educatiefs te doen, naast het binge watchen van Netflix series en het luieren op het strand met een biertje in je hand? Deze vijf musea in Nederland zijn een bezoekje waard!

Door Loes van den Wijngaard

1. Fries verzetsmuseum

In dit museum wordt getoond hoe de bewoners van de provincie Friesland zich staande hebben gehouden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Er wordt stilgestaan bij de geschonden mensenrechten en het verzet dat mensen boden tegen de bezetting. Ook wordt er stil gestaan bij ‘de Kraak’, een verzetsmissie waarbij het Huis van Bewaring in Leeuwarden werd overvallen om politieke gevangenen te bevrijden.
Adres: Wilhelminaplein 92, Leeuwarden.

2. Humanity House

Humanity House is een museum dat humanitaire vraagstukken over vrijheid, mensenrechten en vluchtelingen wil belichten. Door middel van exposities, lezingen en het bieden van een ontmoetingsplek probeert dit museum men aan het denken te zetten over vrijheden en de gevolgen van rampen en conflicten op betrokkenen. Door middel van educatie wordt er geprobeerd het publiek zich in te laten leven in niet te bevatten situaties en gevoelens, zoals het moeten vluchten uit je moederland, ongelijkheid en hongersnood.
Adres: Prinsegracht 8, Den Haag.

3. Museum de Gevangenpoort

De ontwikkeling van het strafrecht staat in dit museum centraal. Er wordt belicht hoe gevangenen behandeld werden, wat het verschil in behandeling was tussen rijke en arme gevangenen en tevens wordt er stilgestaan bij kenmerkende gebeurtenissen in de geschiedenis die van invloed waren op de ontwikkeling van het recht. Naast leren over de geschiedenis van het strafrecht, kun je hier ook de nationale collectie van martelwerktuigen bekijken, een collectie die een grote rol heeft gespeeld in de vroege berechtingsprocedures.
Adres: Buitenhof 33, Den Haag.

4. Nationaal Militair Museum

Het doel van het NMM is om de verbinding tussen de samenleving en de krijgsmacht te tonen. Dit doen ze door middel van hun indrukwekkende museum, maar ook door middel van de laagdrempelige evenementen en workshops die ze aanbieden. Zo worden er lezingen gehouden door militairen, kun je meerijden op militaire voertuigen en zijn er verscheidene workshops voor kinderen. Interessant en toegankelijk voor alle leeftijden dus!
Adres: Verlengde Paltzerweg 1, Soest.

5. Marechausseemuseum

Het Marechausseemuseum geeft je een kijkje in de geschiedenis van de marechaussee, maar ook in de huidige organisatie en de toekomstige vorm van deze politieorganisatie. In het museum leer je alles over de taken van de marechaussee, binnen Nederland en over de grens. Ook het pand waar het museum zich in bevindt heeft een rijke historie, het is namelijk een oud weeshuis.
Adres: Weeshuiswal 9, Buren.