9 handige databanken voor elke rechtenstudent

Of je hart nu bij het strafrecht ligt of je vooral blij wordt van ondernemingsrecht; er zijn diverse juridische databanken die voor elke rechtenstudent van pas komen. Een overzicht.

01. EUR-Lex

In EUR-Lex vind je het recht van de Europese Unie, de jurisprudentie van het Hof van Justitie (EU) en andere openbare (juridische) documenten van de EU.

02. HUDOC

Databank HUDOC geeft toegang tot rechtspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (met uitspraken van de Grote Kamer, de Kamer en het Comité van Ministers, beslissingen, toetsingsadviezen, et cetera. Daarnaast zijn er beslissingen en rapporten beschikbaar van de (voormalige) Europese Commissie voor de Rechten van de Mens, net als resoluties van het Comité van Ministers.

03. Kluwer Navigator

Kluwer Navigator biedt een breed scala aan wet- en regelgeving, jurisprudentie (inclusief annotaties), artikelgewijs commentaar en vakliteratuur.

04. Legal Intelligence

Legal Intelligence is wellicht de meest complete databank uit dit rijtje. Je vindt er literatuur, wetgeving, officiële publicaties en jurisprudentie. Daarnaast bevat de databank content van diverse uitgevers, zoals Kluwer en Sdu, en vrij toegankelijke bronnen, zoals overheid.nl en rechtspraak.nl.

Leestip: Zoektocht in juridische databanken

05. Overheid.nl

Op overheid.nl vind je officiële bekendmakingen, zoals Kamerstukken en Staatsbladen, en veel informatie over wet- en regelgeving via wetten.overheid.nl.

06. Recht.nl

Recht.nl biedt juridisch nieuws (handig voor essays en scriptieonderwerpen), vakliteratuur en jurisprudentie.

07. Rechtspraak.nl

Op rechtspraak.nl is nieuws te vinden over recente rechtszaken, cold cases en ontwikkelingen binnen de rechtspraak. Onmisbaar voor elke rechtenstudenten: uitspraken.rechtspraak.nl. Hier is alle gepubliceerde Nederlandse jurisprudentie te vinden van rechtbanken, gerechtshoven, de Hoge Raad en andere instanties, zoals de Raad van State, de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

08. Rechtspraak Updates

Rechtspraak Updates is een initiatief van Boom juridisch. Experts uit wetenschap en praktijk selecteren per rechtsgebied de meest relevante uitspraken. De uitspraken worden samengevat, gerubriceerd en voorzien van kort commentaar.

09. Sdu Opmaat

In 25 rechtsgebieden zijn bij Sdu Opmaat jurisprudentie en tijdschriftartikelen te vinden. Voor toegang tot de content heb je een abonnement nodig. Er wordt een gratis proefperiode van veertien dagen aangeboden. Voldoende om een en ander te raadplegen voor een scriptie of andere opdracht.

Andere websites met juridische databanken zijn onder andere Art.1 (het landelijk kenniscentrum op het gebied van de bestrijding van discriminatie), ACM (consumentenbelangen), CBP (College bescherming persoonsgegevens) en de Nationale ombudsman.

Lees ook: 8+ onmisbare sites tijdens het schrijven van juridische stukken!