172 suggesties voor scripties: privaatrecht

Het schrijven van een scriptie. Voor de een is het appeltje eitje, voor de ander is het al een hele kluif om een interessant scriptieonderwerp te bedenken. Kun je wel wat inspiratie gebruiken en ben je geïnteresseerd in privaatrechtelijke onderwerpen? Lees dan verder voor 172 suggesties voor een scriptieonderwerp.

Door Inge Hoiting

Goederenrecht
01. Afgescheiden vermogen krachtens partijbedoeling
02. Appartementsrechten
03. Aspecten van securitisatie (securitisation)
04. Bezit, macht en houderschap in rechtsvergelijkend perspectief
05. De toepassing van de redelijkheid en billijkheid in het goederenrecht
06. De verhouding tussen art. 3:3 en 3:4 (Portacabin-arrest)
07. Registerbescherming
08. (Verlengd) eigendomsvoorbehoud
09. Levering en vestiging van beperkte rechten op toekomstige goederen
10. Voorrecht van de verkoper en het reclamerecht

11. Grenzen aan de vermenging (5:15)
12. Grenzen aan het zaaksbegrip
13. Hervorming van het executierecht: openbare vs onderhandse verkoop
14. Het gesloten stelsel (numerus clausus) in het goederenrecht
15. Internationale transacties
16. Wijziging van omstandigheden bij erfdienstbaarheden
17. Schatvinding (art. 5:13)
18. Natrekking (art. 3:3, 5:14)
19. Zaaksvorming (art. 5:16)
20. Misbruik van recht (3:13) en hinder

21. Zaaksvervanging
22. Is het mogelijk een vorderingsrecht te bezitten?
23. Overmaat aan zekerheden en de belangen van de kredietnemer
24. Retentierecht op onroerende zaken
25. Verjaring in het goederenrecht: van rechtszekerheid naar belangenafweging?
26. Voldoet het huidige executierecht nog aan de eisen die de praktijk daaraan stelt?
27. “Vormerkung” bij de koop van registergoederen
28. Op het grensgebied van goederen- en verbintenissenrecht (art. 6:252, het rechtskarakter van de retributie)
29. Hoe moet art. 3:84 lid 2 worden geïnterpreteerd?
30. De grenzen van art. 3:84 lid 3

31. Wat is de reikwijdte van art. 3:84 lid 4?
32. Levering d.m.v. een akte (art. 3:95)
33. De rol van de verkeersopvatting bij bezit en houderschap
34. Feitelijke macht (art. 3:113)
35. Bezitsverkrijging (art. 3:113, 114 en 115)
36. Bezitsverlies (art. 3:117)
37. De rechtspositie van degene wiens goed voor de schuld van een ander is verbonden (derdepand- en hypotheekgever
38. De rechtspositie van degenen die kosten tot behoud, tot verfraaiing of tot onderhoud van een anders goed heeft gemaakt
39. Wijzen van executie bij pand en hypotheek
40. Rangorde van voorrechten en zekerheidsrechten

41. Wat is er over van de paritas creditorum?
42. Afstand van beperkte rechten en vorderingsrechten
43. Overdraagbaarheid van wilsrechten (bijv. optierechten)
44. Het recht van opstal (titel 8, boek 5)
45. Leasing en natrekking
46. Deel- en deeltijdeigendom van onroerend goed
47. Mandeligheid (titel 5)
48. De financiële zekerheidsovereenkomst
49. Fiduciaire eigendomsoverdracht; opnieuw invoeren het overwegen waard?

Lees verder op de volgende pagina