10x de meest voorkomende taalfouten in scripties en hoe ze te vermijden!

Extra controle nodig? Via Het Rechtenstudentje kun je je scriptie laten nakijken op spel- en stijlfouten, interpunctie en te vaak voorkomende woorden in je tekst. Door de tijd heen is een aardig goed beeld ontstaan van de taalfouten die daarbij het meest door de scriptanten worden gemaakt. Hieronder een overzichtje, opdat je deze onnodige misstappen nooit meer maakt!

1. Het gebruik van echter

Hoewel dit woord op verschillende plaatsen in de zin kan worden gezet, gaat dit toch niet altijd goed. ‘Echter bleek dit niet te kloppen’ is bijvoorbeeld fout. Wel correct is:

  • Dit bleek echter niet te kloppen.
  • Echter, dit bleek niet te kloppen.

Vaste regel: is ‘echter’ het eerste woord in de zin, dan komt er een komma achter.

2. Ten alle tijden/te allen tijde/te alle tijde/ten allen tijden

Hij blijft lastig, maar plak dit desnoods op een post-it: het is te allen tijde.

3. Gebruik van getallen

Getallen tot en met twintig schrijf je uit, net als tientallen tot honderd. Hetzelfde geldt voor honderdtallen tot duizend, duizendtallen en woorden als miljoen, miljard, biljoen, et cetera.

Kortom: twee, achttien, 23, 108, tweehonderd, 455, achthonderd, 999, drieduizend, 8769, miljoen.

Maar hoe schrijf je die getallen nu voluit? Met of zonder spatie? En wat zijn de uitzonderingen? Daarover vind je hier meer.

Ook een getal-gerelateerde opmerking om te onthouden: het gebruik van één. Hoewel er regelmatig accenten op de e’s worden geplaatst, is dat niet nodig. Dus niet één van beiden, maar gewoon een van beiden. Daar lees je hier meer over.

4. Spatiegebruik

Over die spaties gesproken, dat gaat ook met ‘normale’ woorden nog wel eens fout. Verreweg de meest voorkomende op dat vlak zijn ’terzake’ in plaats van het wel correcte ’ter zake’ of ‘opzoek’ in plaats van ‘op zoek’.

5. Vaste combinaties

Samenhangend met punt 4: de vaste combinaties. Sommige woorden worden maar al graag in stukken gehakt. In menig scriptie kom je bijvoorbeeld ‘gebruik maken’ tegen, terwijl daar toch echt geen spatie hoort.

6. Verschillende betekenissen

Vooruit, nog een laatste opmerking over die spaties. Woorden kunnen ook een geheel andere betekenis krijgen als je ze vergeet. Zo is ’ten slotte’ wat anders dan ’tenslotte’ en betekent ’tenminste’ toch net wat anders dan ’ten minste’.

7. Gebruik van afkortingen

Hierover kunnen we kort zijn: doe het niet. Schrijf enzovoort, et cetera, of iets dergelijks, met andere woorden, bijvoorbeeld en soortgelijke woorden gewoon voluit.

8. Tegenwoordige of verleden tijd

Een fout die er stiekem regelmatig tijdens het schrijven van je scriptie insluipt: het door elkaar gebruiken van de tegenwoordige en verleden tijd. Maak daarin een keuze en wees consequent, dat leest stukken prettiger. Wél is het prima als je je scriptie in tegenwoordige tijd schrijft, maar bijvoorbeeld de casu van jurisprudentie die je uitwerkt, in de verleden noteert. Ter illustratie:

‘Dit arrest van de Hoge Raad stamt uit 1918 en is belangrijk geweest voor de ontwikkeling van het leerstuk van de onrechtmatige daad. De Hoge Raad oordeelde hier dat… […]’

9. Mannelijk, vrouwelijk of onzijdig?

Ook een lastige kwestie blijkt het geslacht van woorden. Immers, is de Hoge Raad nu mannelijk, vrouwelijk of toch onzijdig? Plus, hoe zit dat met door rechtenstudenten veel gebruikte woorden als rechtbank, politie of ministerie? Zoek dit bij twijfel gewoon even op in de online Van Dale.

10. Hoofdletter? Of toch niet?

Is het nu officier van justitie of Officier van Justitie (zonder hoofdletters)? Faillissementswet of faillissementswet (met hoofdletter)? Ook een veelvoorkomende fout: memorie van toelichting. Geen Memorie van Toelichting dus, terwijl de afkorting dan weer wel MvT is.

Nieuwsgierig geworden naar onze scriptiecorrectiedienst? Lees hier dan eens de beoordelingen van verschillende studenten die je al voorgingen!