Privacyverklaring

Inleiding

Het Rechtenstudentje respecteert je persoonsgegevens en garandeert het vertrouwelijk behandelen van persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Het Rechtenstudentje verwerkt.

Omschrijving bedrijf

Het Rechtenstudentje is KvK-geregistreerd en in mei 2015 opgericht door mr. Sylvia Kuijsten. De website bestaat sinds augustus 2015. De redactie bestaat uit 20 à 25 vrijwilligers (rechtenstudenten en net-afgestudeerden) die lezers voorzien van juridisch nieuws, studiemateriaal en berichtgeving over het studentenleven. Daarnaast biedt mr. Sylvia Kuijsten op persoonlijke titel een tekstcorrectiedienst aan, waarbij rechtenstudenten tegen betaling hun scriptie, essay, annotatie of andere schriftelijke opdrachten kunnen laten nakijken.

Doel verzamelen gegevens

Het Rechtenstudentje verzamelt en verwerkt persoonsgegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, et cetera) uitsluitend voor de volgende doeleinden:

  • Het verlenen van tekstcorrectiediensten
  • Het innen van facturen
  • Het werven van nieuwe redacteuren (solliciteren)
  • Marketing- en communicatiegerelateerde activiteiten
  • Het voldoen aan juridische en wettelijke verplichtingen

Persoonsgegevens delen met derden

Het Rechtenstudentje deelt je persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de hiervoor genoemde doeleinden.

Daarnaast kan Het Rechtenstudentje persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Beveiliging persoonsgegevens

Het Rechtenstudentje hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van je persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

Opslagtermijn

Het Rechtenstudentje bewaart verwerkte persoonsgegevens in het kader van eerdergenoemde doeleinden niet langer dan noodzakelijk is.

Privacyrechten

Een verzoek tot rectificatie, inzage, het stoppen van het gebruik van gegevens of indienen van het klacht kan door een mail naar hetrechtenstudentje@gmail.com. Je ontvangt binnen twee weken bericht.

Verplichte gegevens

Bij het gebruikmaken van de tekstcorrectiedienst dient de student naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres kenbaar te maken. Deze gegevens worden, zoals vermeld onder ‘opslagtermijn’, niet langer bewaard dan noodzakelijk. Tevens dient de student middels een Word-document zijn werk voor correctie in te leveren. Na afronding van het redigeerwerk wordt het Word-document zo snel mogelijk geretourneerd en volgt verwijdering van de computer van mr. Sylvia Kuijsten.

Beveiliging

De website van Het Rechtenstudentje is voorzien van een SSL-certificaat. Toegang tot de backsite van Het Rechtenstudentje geschiedt middels een gepersonaliseerde gebruikersnaam en wachtwoord en is enkel toegankelijk voor de redactie. Hierbij bezitten de aangesloten redacteuren slechts beperkte toegang, enkel mr. Sylvia Kuijsten heeft volledige toegang. De computer waarop de tekstcorrectiedienst wordt uitgevoerd, is verzegeld met een wachtwoord.

Statistieken, social media en cookies

Op de website van Het Rechtenstudentje zijn buttons te vinden voor Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn ten einde deze social mediakanalen te promoten. Daarnaast zijn onder berichten knoppen te vinden om webpagina’s via deze kanalen te delen. Het Rechtenstudentje houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens door deze derde partijen. Het gebruik van deze social mediaplatforms is derhalve op eigen risico.

Het Rechtenstudentje houdt via Google Analytics gebruiksgegevens bij van de website voor statistische doeleinden. Op deze wijze worden gebruikersgedrag en algemene trends gevolgd ter verbetering van de website. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door Het Rechtenstudentje verkocht aan derden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website en door op ‘Akkoord’ te klikken bij het eerste bezoek aan de website van Het Rechtenstudentje geef je hiervoor toestemming.

Meer informatie over cookies en hoe ze te blokkeren of verwijderen, lees je hier.

Aanpassing privacyverklaring

De redactie van Het Rechtenstudentje behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze privacyverklaring zonder voorafgaande kennisgeving en op ieder gewenst moment te wijzigen. Aanpassingen van de privacyverklaring worden op de website gepubliceerd.

Contact

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van je persoonsgegevens en dit privacystatement kunt u contact opnemen met mr. Sylvia Kuijsten via redactie@hetrechtenstudentje.nl.