Zwijg!

Zwijgcontracten is in het juridische werkveld niks nieuws. Dat deze contracten ook worden toegepast in de zorgsector is wel nieuws. Nabestaanden van patiënten werd geheimhouding opgelegd inruil voor ‘extra’ compensatie. Dat deze zwijgclausules worden gebruikt blijkt uit het radioprogramma Argos. Volgens de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), was deze ene zaak uit het radioprogramma niet het enige geval waarin een zwijgcontract werd toegepast. IGZ gaf aan dat er inmiddels 28 gevallen bekend waren waarin een zwijgcontract werd toegepast.

Door Bram de Jong

De zaak waardoor het gebruik van zwijgcontracten in het nieuws kwam, betreft de zaak van een moeder wiens zoon (21 jaar) plotseling overleed na een medische fout van het Tergooi ziekenhuis in Hilversum. De moeder kreeg in ruil voor het ondertekenen van de zwijgclausule extra compensatie. De moeder zou geen klacht in mogen dienen, zij mocht niet met de zaak naar de media stappen en bovendien moest zij haar aangifte bij de politie intrekken.

Het tweede heeft zij dus alsnog gedaan. Net voor de uitzending van het radioprogramma trok de moeder haar medewerking echter in. Het programma werd alsnog uitgezonden. De zaak zette een hoop in beweging. Er werden Kamervragen gesteld en minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn & Sport riep mensen op dergelijke overeenkomsten te melden bij de IGZ. Bovendien heeft de minister aangegeven dat dergelijke overeenkomsten verboden moeten worden.

Op dit moment is het wettelijk toegestaan en kennelijk niet ongebruikelijk om een zwijgclausule op te nemen in een vaststellingsovereenkomst. Partijen hebben immers contractsvrijheid. De minister is bereid deze vrijheid te beperken om daarmee te voorkomen dat mistanden in de doofpot verdwijnen.