Zwarte lijst zorgverleners moet offline worden gehaald

De rechtbank Midden-Nederland heeft geoordeeld dat de website zwartelijstartsen.nl offline moet worden gehaald. Op de website waren honderden namen van zorgverleners zoals artsen en verpleegkundigen te vinden, die door de site in verband werden gebracht met medische fouten en ander falen als zorgverlener. De rechtbank stelde in het kort geding dat de website onrechtmatig is en in strijd met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Door Caspar Bottemanne

Stichting SOS, de eiser in de zaak, heeft als doel om de belangen te behartigen van slachtoffers van online privacy-inbreuken en online onrechtmatige uitingen. Met het kort geding wilde de stichting de website offline halen, omdat deze onder andere ‘smadelijk lasterlijk of beledigend’ zou zijn voor individuele zorgverleners. De website zou een enorme druk op zowel de privé- als zakelijke levens van personen op de lijst veroorzaken. De stichting vorderde naast het offline halen van de zwarte lijst ook dat de beheerder alle verwijzingen naar de site moet weghalen.

De betreffende website was van de Stichting Slachtoffers Iatrogene Nalatigheid-Nederland (SIN-NL). De stichting zegt zich in te zetten voor ‘het verbeteren van de situatie van slachtoffers van medische fouten, onder andere veroorzaakt door onjuiste diagnostiek en onjuiste behandeling en het verminderen van medische fouten’. De stichting stelde dat de zwarte lijst belangrijk is voor het algemeen belang en de vrijheid van meningsuiting. Sin-NL beschuldigt personen op de lijst van ‘het schuldig maken aan schending ethische, professionele en wettelijke zorgplicht’.

Afweging rechten

De rechtbank stelde in het kort geding dat er in de zaak een afweging gemaakt dient te worden tussen de vrijheid van meningsuiting en het recht op eerbiediging van de goede naam, waarbij dat laatste uiteindelijk zwaarder weegt. De rechter noemde hiervoor onder andere het feit dat de website de term ‘zwarte lijst’ gebruikte. De meeste zorgverleners op de lijst mogen echter gewoon hun werk uitvoeren, terwijl de term ‘zwarte lijst’ impliceert dat dit niet mag. Daarnaast stelde de rechtbank dat bepalingen van de AVG zijn geschonden, waardoor ook een inbreuk op het recht op privacy is gemaakt.

De rechtbank ging daarom mee in de eis van Stichting SOS. De domeinnamen voor de zwarte lijst-website dienen overgedragen te worden aan Stichting SOS en SIN-NL moet ervoor zorgen dat verwijzingen naar de website worden verwijderd middels een verzoek aan Google. Indien dit niet gebeurt, kan SIN_NL rekenen op flinke dwangsommen te wachten van tienduizend euro per dag, met een maximum van 150.000 euro. Als gevolg van het kort geding heeft SIN-NL de website offline gehaald.