Zorgprofessionals kunnen in aanmerking komen voor een zorgbonus

Het kabinet heeft 720 miljoen euro voor bonussen ter beschikking gesteld aan zorgprofessionals wegens hun inzet tijdens de coronapandemie. De aanvraagloketten bij de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) zijn vanaf 15 juni geopend. 

Door Bo Geurts

In 2020 bood het kabinet ook al een bonus aan. Zorgaanbieders vroegen deze breed aan, waardoor het budget van 800 miljoen euro werd overschreden. Daarom is in 2021 een budget van 720 miljoen euro ter beschikking gesteld. Dit bedrag wordt verdeeld over het totaal aantal goedgekeurde aanvragen. Naar verwachting zal de hoogte van de bonus netto tussen de tweehonderd en vierhonderd euro liggen.

Wie valt onder de regeling?

Zorgaanbieders en pgb-budgethouders die vallen onder de Wmo 2015, Jeugdwet of Wlz, kunnen voor hun zorgprofessionals een zorgbonus aanvragen. Hiervoor geldt als voorwaarde dat deze professionals in de periode van 1 oktober 2020 tot 15 juni 2021 een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd vanwege COVID-19. Ze moeten onder uitzonderlijke omstandigheden zorg hebben aangeboden. Als professionals meer verdienen dan twee keer modaal, komen zij niet voor de bonus in aanmerking.

In vergelijking met 2020 zijn er twee voorwaarden bij gekomen:

  • de aanvrager van de bonus moet ervoor waken dat elke zorgprofessional maximaal één bonus krijgt;
  • aanvragers mogen geen nadere voorwaarden of verplichtingen stellen aan de uitkering van de bonus voor de zorgprofessional.

Meer informatie over het recht op de zorgbonus en de manier waarop deze kan worden aangevraagd, is te vinden in de handreiking DUS-I en handreiking SVB.