Zorgen om de naleving van kinderrechten in Nederland? Nieuwe aanbevelingen van het VN-Kinderrechtencomité

Volgens het VN-Kinderrechtencomité moet Nederland kinderrechten beter gaan naleven, dit blijkt uit de zogenoemde ‘Concluding Observations and Recommendations’ verschenen op 17 februari 2022. Het College voor de Rechten van de Mens herkende veel punten in de beoordeling van het Comité.

Uitwerking vorige aanbevelingen

De Nederlandse overheid rapporteert eens in de vijf jaar aan het Comité over de voortgang die is gemaakt op het gebied van kinderrechten in Nederland. Daarna komt het Comité in haar ‘concluding observations’ met verschillende aanbevelingen over kinderrechten gericht aan de Nederlandse overheid. Sinds de vorige zitting zijn er op bepaalde gebieden vooruitgang gemaakt. Zo heeft het Comité in 2015 onder andere aanbevolen een plan op te zetten om meer ruimte te creëren in het reguliere onderwijs voor kinderen met een handicap. De Nederlandse overheid heeft dit uitgewerkt en op 14 juli 2016 trad het VN-verdrag handicap (ook: Convention on the Rights of Persons with Disabilities) in Nederland in werking. Het Comité is tevreden met de ratificatie van het verdrag, toch is er met een aantal andere aanbevelingen in vijf jaar tijd geen actie ondernomen. Volgens Huri Sahin, voorzitter van het Kinderrechtencollectief, is het “zorgelijk dat zo veel zaken niet zijn aangepakt sinds de vorige aanbevelingen van 2015”.

Klimaatverandering en hoorrecht

Het Comité maakt zich zorgen over de impact van klimaatverandering voor kinderen. Dit is de eerste keer dat een aanbeveling  klimaatverandering betreft. Deskundigen zijn bezorgd over het feit dat Nederland het hoogste aantal kinderen met astma door luchtvervuiling heeft in Europa. Het Comité stelt dat er effectieve maatregelen genomen moeten worden om de schadelijke effecten van klimaatverandering tegen te gaan en er nationaal beleid op het gebied van milieubescherming en klimaatverandering moet worden gevoerd, beide rekening houdend met kinderen. Het Comité beveelt aan op school meer aandacht aan dit onderwerp te besteden zodat er onder kinderen meer bewustwording wordt gecreëerd.

Daarnaast is het Comité tevreden over de inspanningen van de afgelopen jaren om de betrokkenheid van kinderen in belangrijke zaken te vergroten. Toch blijkt dat bij veel belangrijke besluitvormingsprocessen de minimumleeftijd 12 jaar is. Het Comité raadt aan elke leeftijdsgrens af te schaffen bij belangrijke kwesties die over hen gaan. Kinderen moeten het recht hebben hun mening te kunnen geven en gehoord te worden, ook in de rechtbank en civiele procedures.

Armoede en bescherming tegen (digitaal) geweld

Alhoewel Nederland verschillende maatregelen heeft genomen om kinderarmoede aan te pakken vindt het Comité het zorgelijk dat het aantal kinderen wat in armoede leeft nog steeds groot is. Ze vindt dat de Nederlandse regering meer maatregelen moet nemen om kinderen en gezinnen in armoede te ondersteunen. Tenslotte maakt het Comité zich zorgen over geweld tegen kinderen, zowel in de digitale omgeving als seksueel geweld. Nederland moet onder andere zorgen voor effectief onderzoek en interventie in alle gevallen van geweld tegen kinderen.

Hoe nu verder?

De bovengenoemde aanbevelingen vormen een richtlijn voor de Nederlandse overheid om de komende jaren mee aan de slag te gaan. Over  vijf jaar zal weer een evaluatie plaatsvinden en zal de Nederlandse overheid aan het Comité de voortgang die is gemaakt op het gebied van kinderrechten in Nederland presenteren.

Lees alle aanbevelingen van het VN-Kinderrechtencomité hier