Zoon van crimineel stapt vaak in voetsporen vader

Een interessant onderzoek van de Vrije Universiteit in Amsterdam. In opdracht van de politie werd voor het eerst bekeken hoe de kinderen van Amsterdamse beroepscriminelen (“ABC’ers”) opgroeien.

Een aantal resultaten werd vanochtend gedeeld in de Volkskrant. Wat blijkt: negen van de tien zonen komen met justitie in aanraking, waarvan de helft al in detentie heeft gezeten. Zij maakten zich onder andere schuldig aan gewelddelicten en het bezit van vuurwapens. Van de kinderen van de beroepscriminelen is inmiddels één persoon zelf geliquideerd.

Onder de dochters heeft de helft antecedenten, voornamelijk lichte vergrijpen. Hun betrokkenheid bij strafbare activiteiten is doorgaans lastiger te bewijzen. Ze nemen minder vaak actief deel, maar vaak “faciliteren de vrouwen uit criminele gezinnen de mannen en profiteren ze dus net zo goed.”

Een van de verklaringen voor het criminele gedrag zijn de vele traumatische ervaringen die de kinderen meekrijgen in hun jeugd. De ontwikkeling tot crimineel is daarnaast een self-fulfilling prophecy te noemen: het hebben van een criminele vader lijkt een bepaalde reputatie op te leveren, die de zonen willen waarmaken door zelf delicten te plegen.

De betreffende kinderen zouden daarom al in een vroeg stadium in de gaten moeten worden gehouden en begeleiding moeten krijgen, maar dat blijkt lastig te bewerkstelligen.