ZoMerlot en Sum-merlot: woordgrap wijn aanleiding voor conflict

De zomer loopt al bijna op zijn einde, maar in de rechtszaal werd vorige week nog geprocedeerd om een zomerse woordgrap. Wijnboer Ilja Gort bracht deze zomer met zijn bedrijf Chateau de la Garde flessen rode wijn op de markt met op het etiket de aanduiding: ZoMerlot. Dit was tegen het zere been van concurrerend wijnbedrijf LFE, houder van het merkenrecht op de naam Sum-merlot. ZoMerlot zou te veel lijken op Sum-merlot, en dus eiste LFE in een kort geding een verbod op het gebruik van de naam ZoMerlot.  

Door Kirsten Rolloos

Omvang conflict

Chateau de la Garde bracht deze zomer flessen merlotwijn op de markt onder haar eigen merk La Tulipe, met op het etiket het teken ‘ZoMerlot’ om op een grappige manier het soort wijn aan te duiden. Aangezien ZoMerlot en het merk Sum-merlot op hetzelfde woordgrapje berusten, kan dit volgens LFE voor verwarring bij de consument zorgen. Onderling kwamen partijen niet tot een oplossing voor het conflict, waarop LFE naar de voorzieningenrechter stapte om ervoor te zorgen dat de ZoMerlot zo snel mogelijk uit de handel zou worden gehaald.

LFE baseerde haar vordering op artikel 2.20 lid 1 sub b Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom. Op grond van dit artikel kan een merkhouder een derde verbieden om een teken te gebruiken als dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk. Dan moet het teken wel gebruikt worden voor dezelfde waren als het ingeschreven merk, en moet er door het gebruik een verwarringsgevaar ontstaan. Een verwarringsgevaar houdt in dat het relevante publiek waren met het teken kan verwarren met waren van de merkhouder, of dat waren met het teken worden geassocieerd met het merk van de merkhouder.

Uitspraak rechtbank

De voorzieningenrechter heeft de vordering van LFE afgewezen. Partijen waren het eens dat ZoMerlot en Sum-merlot niet volledig hetzelfde zijn. Toch vond de rechter wel dat er overeenstemming bestaat tussen het teken ZoMerlot en het merk Sum-merlot. Beide woorden verwijzen naar een zomerse merlotwijn. De rechter constateerde echter dat er geen sprake is van verwarringsgevaar. Sum-merlot is bij het publiek nog niet bekend als zodanig, omdat LFE nog geen flessen op de markt heeft gebracht onder dit merk. Daar komt bij dat Chateau de la Garde het teken ZoMerlot alleen in combinatie met haar merk La Tulipe gebruikt. Voor de consument is het duidelijk dat de ZoMerlot uit een reeks La Tulipe-wijnen komt, en niet van merkhouder Sum-merlot.

De proceskosten, die aan de kant van Chateau de la Garde in ieder geval 14.776 euro bedragen, zijn voor rekening van LFE. Daar kunnen heel wat ZoMerlots of Sum-merlots van gedronken worden.. Santé!

Lees de hele uitspraak hier.