Zo heurt het eigenlijk

Met het stijgen van het kwik en het aanbreken van de zomervakantie worden de studieboeken massaal ingeruild voor cocktails, zonnebrillen en slippers. Maar wat als je deze zomer aan het werk bent op een kantoorbaan; hoe blijf je fris en fruitig zonder je collega’s dagelijks te confronteren met fysieke gesteldheid in de zinderende zomerhitte?

Door Laura Pentenga

Er gelden geschreven en ongeschreven regels over hoe het heurt. Ook zal het per branche, kantoor en functie verschillen hoe men verwacht dat je gekleed bent, ongeacht de weersomstandigheden. Dress to the occassion is het heersend credo. Heb je bijvoorbeeld een belangrijk gesprek maar de voorspelling voor de bewuste dag is 33º C, je hebt een uur reistijd en de climate control op kantoor laat te wensen over, dan is het wellicht aan te bevelen om een extra shirt mee te nemen.

Sommige werkgevers houden er bijzonder specifieke kledingvoorschriften op na. Zo werd van een secretaresse geëist dat zij gehuld in strakke satijnen jurkjes en op hoge hakken haar werkzaamheden ten uitvoer bracht. Dit kledingvoorschrift was in de arbeidsovereenkomst neergelegd en toen de werkneemster vanaf een zeker moment weigerde de jurkjes aan te trekken werd zij hier meermaals op aangesproken tijdens functioneringsgesprekken. De werkgever was zelfs zo brutaal om uiteindelijk de rechter te verzoeken de arbeidsovereenkomst te ontbinden aangezien zij blijkens het verslag van een functioneringsgesprek “(…) achterblijft bij de verwachtingen.” De werkgever kreeg flink de wind van voren van de rechtbank Midden-Nederland zoals te lezen is in de uitspraak en moest de werkneemster ruim € 20.000 schadevergoeding betalen. De arbeidsovereenkomst werd vanwege verstoorde arbeidsverhouding overigens wel ontbonden.

De werkgever is gerechtigd om kledingvoorschriften op te leggen. Dit vloeit voort uit het instructierecht ex artikel 7:660 van het Burgerlijk Wetboek:

De werknemer is verplicht zich te houden aan de voorschriften omtrent het verrichten van de arbeid alsmede aan die welke strekken ter bevordering van de goede orde in de onderneming van de werkgever, door of namens de werkgever binnen de grenzen van algemeen verbindende voorschriften, of overeenkomst aan hem, al dan niet tegelijk met andere werknemers, gegeven.

De voorschriften moeten wel beperkt blijven tot de grenzen van redelijkheid en billijkheid en verband houden met de werkzaamheden of het bedrijf. Vaak zal de achterliggende reden voor het kledingvoorschrift samenhangen met representativiteit en herkenbaarheid voor een klant. Strenger zijn vaak de veiligheidseisen die voortvloeiend uit wetgeving, bijvoorbeeld het dragen van beschermende kleding, een helm of schoenen met stalen neuzen. Zelfs wanneer een werknemer slordig is en niet de verplicht gestelde helm opzet tijdens de uitvoering van zijn werkzaamheden, werkt de zorgplicht van de werkgever zwaar en zal hij bij het ontstaan van letselschade gehouden zijn tot schadevergoeding.