Zelfrijdende auto’s in de VS: een stap vooruit?

De ontwikkelingen rondom zelfrijdende auto’s volgen elkaar de afgelopen tijd in een hoog tempo op. Zo zou Google bijvoorbeeld de afdeling die zelfrijdende auto’s ontwikkelt af willen splitsen en is er onlangs een patent toegekend aan Google op een zelfrijdend busje (oftewel een ‘autonomous delivery platform’), dat pakketten aflevert.

Door Céline Teeuwen

Er bestaan echter nog veel problemen met betrekking tot de zelfrijdende auto’s, die – onder andere – Google ontwikkelt. Zo bleek uit een recent rapport van Google aan de California Department of Motor Vehicles, dat bestuurders van zelfrijdende auto’s tussen september 2014 en november 2015 341 keer hebben moeten ingrijpen, terwijl hun auto op de weg reed. Uit het rapport blijkt ook dat de meeste ingrepen het gevolg waren van een inschattingsfout van de auto of van een fout in de software van de auto. Nog los van vraagstukken omtrent verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid indien er een ongeluk gebeurt, is de wetgeving op het gebied van de toelaatbaarheid van zelfrijdende auto’s op de openbare weg nog niet (ver genoeg) ontwikkeld. In december 2015 stelde de CDMV nieuwe regelgeving voor, die het gebruik van zelfrijdende auto’s beperkt. Zo zou elke zelfrijdende auto voorzien moeten zijn en blijven van een stuur en gas- en rempedalen en zou er altijd een bestuurder met een rijbewijs in de auto aanwezig moeten zijn. Dergelijke wetgeving zou voor bedrijven als Google, Tesla en Mercedes een reden kunnen zijn om hun ontwikkelingen en experimenten met zelfrijdende auto’s binnen de VS te verplaatsen naar andere staten, waar gunstigere wetgeving geldt.

Afgelopen week heeft de Amerikaanse toezichthouder die zich onder andere bezig houdt met zelfrijdende auto’s (The National Highway Traffic Safety Administration) echter aangegeven dat de computer – ‘the artificial intelligence system’ – in een zelfrijdende auto van Google beschouwd kan worden als de bestuurder van de auto. Dit betekent dat de inzittenden van de auto niet meer aangemerkt zullen worden als bestuurder. Deze beslissing van de Amerikaanse toezichthouder is natuurlijk gunstig voor bedrijven als Google die zelfrijdende auto’s ontwikkelen; de auto’s kunnen nu in principe de openbare weg op, aangezien ze de computer als bestuurder hebben. Vragen omtrent bijvoorbeeld aansprakelijkheid blijven echter bestaan: is de computer in een zelfrijdende auto als bestuurder automatisch ook aansprakelijk voor eventuele ongelukken? Zo ja, hoe verhaalt een slachtoffer dan de door hem geleden (im)materiële schade op een computer? Ook lijkt het logisch om bepaalde eisen te stellen aan de computer, nu deze wordt aangemerkt als bestuurder. Maar wie stelt deze eisen vast; de overheid, wellicht standaardorganisaties bestaande uit de belangrijkste marktspelers of misschien wel de fabrikanten van zelfrijdende auto’s zelf (die immers ook een belang hebben bij het ontwikkelen van een zo veilig mogelijke computer, onder andere met het oog op eventueel te verhalen schade)? Al met al blijven er genoeg vragen open, maar het bericht van de Amerikaanse toezichthouder biedt veel ruimte voor nieuwe ontwikkelingen op het gebied van zelfrijdende auto’s in de VS.