Wolf minder beschermd door voorstel Europese Commissie

De Europese Commissie heeft onlangs een voorstel ingediend om zo de status van de wolf te veranderen van ‘strikt beschermd’ naar ‘beschermd’. Dit voorstel is gedaan naar aanleiding van nieuwe data over de toename van wolven en de gevolgen hiervan in de EU.

Momenteel is de beschermstatus van de wolf gebaseerd op een verdrag uit 1979. Volgens commissievoorzitter Ursula von der Leyen is de terugkomst van de wolf goed voor de biodiversiteit, maar de toename vormt ook een gevaar voor het vee op sommige plekken in Europa.

De Europese lidstaten zullen gaan stemmen over het voorstel. Als zij instemmen met het voorstel, zal dit inhouden dat wolven onder specifieke omstandigheden mogen worden afgeschoten.

Bekroning op natuurbeleid

De wolf is nu nog een strikt beschermde diersoort in de Europese Unie. Mede hierdoor is de wolf de afgelopen jaren op vele gebieden teruggekeerd. Ook in Nederland is dit het geval. Door gerichte jacht waren wolven ruim een eeuw verdwenen uit Nederland. In 2015 zijn de wolven echter vanuit Duitsland teruggekeerd. Tegenwoordig leven er tenminste negen wolvenroedels in Nederland. Zeven daarvan hebben hun territoria op de Veluwe, meldt BIJ12, het bureau dat voor de provincies wolvenzaken afhandelt. De andere twee roedels leven in Midden-Drenthe en in het grensgebied tussen Friesland, Drenthe en Overijssel.

Het lijkt erop dat de Europese Commissie met het voorstel de wolf wil terugdringen. Natuurbeschermers vinden de terugkeer van de wolf juist een bekroning op natuurbeleid. Zo zou het noodzakelijk zijn voor het herstel van een ecologisch evenwicht in grote natuurgebieden, zoals de Veluwe. Hier leven namelijk te veel edelherten en wilde zwijnen, waardoor bosverjonging zo goed als onmogelijk is.

Te veel schade

Toch zijn er ook genoeg mensen in Nederland die wél blij zijn met het voorstel. Zo ervaren veehouders veel schade door de toename van wolven.  Zij zien hun schapen vaak het slachtoffer worden. Uit cijfers van BIJ12 blijkt dat jaarlijks in Nederland honderden schapen en andere landbouwdieren slachtoffer worden van aanvallen van wolven. Veehouders kunnen via het registratiesysteem van BIJ12 financiële schadevergoeding aanvragen. Om hiervoor in aanmerking te komen, dienen zij een wolfwerend raster te plaatsen.

Op dinsdag 19 december 2023 is een brandbrief verstuurd naar Von der Leyen. Hierin roepen  bijna 300 Europese natuurorganisaties op om de beschermde status van de wolf in de Europese Unie in stand te houden. Ook geven zij kritiek op de procedure. Zo zou de Europese Commissie geen wetenschappelijk bewijs hebben geleverd als onderbouwing voor hun beslissing.