Wob-verzoeken over corona voorlopig opgeschort

Vanwege de coronacrisis is het ministerie van Volksgezondheid voorlopig niet van plan mee te werken aan Wob-verzoeken van verschillende media over corona. De verzoeken zijn tot minimaal 1 juni opgeschort, zo laat het kabinet weten.

Door Rose-Marie Mühren

Burgers en journalisten kunnen op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) informatie en stukken opvragen bij de overheid. Deze stukken moeten vervolgens binnen vier weken openbaar worden gemaakt. Minister Hugo de Jonge heeft laten weten dat het reageren op Wob-verzoeken over corona op dit moment voor een ‘onredelijke extra belasting’ van ambtenaren zorgt.

Het Ministerie van Volksgezondheid heeft laten weten niet eerder dan 1 juni toe te komen aan beantwoording van de verzoeken. Het ministerie merkt hierbij op dat niet valt uit te sluiten dat de kabinetsmaatregelen na 1 juni worden verlengd. Mocht dat zo zijn, dan worden de Wob-verzoeken langer uitgesteld. Om die reden zijn bijvoorbeeld ook de Wob-verzoeken van RTL Nieuws en het AD opgeschort.

Critici

Critici menen dat er op dit moment geen enkele reden is om de wettelijke werking van de Wob uit te stellen. Journalisten zouden juist inzicht moeten krijgen in de manier waarop het kabinet coronamaatregelen neemt om te zorgen voor democratische controle. De coronacrisis mag volgens hen geen reden zijn om verzoeken eindeloos op de lange baan te schuiven.

Kamervragen

GroenLinks en D66 hebben Kamervragen gesteld over de opschorting van Wob-verzoeken. D66-Kamerlid Joost Sneller vindt ook dat journalisten er niet alleen zijn om de bevolking te informeren, maar ook om de macht te controleren, juist in crisistijd. Het mag volgens hem niet de bedoeling zijn dat de Wob helemaal buiten werking wordt gesteld.