Wilders wil noodwet voor stikstofproblemen

PVV-leider Geert Wilders pleit voor een noodwet voor de stikstofproblemen. Deze zou zes maanden moeten duren. In de tijd dat de noodwet van kracht is, gelden de strenge stikstofregels niet voor bepaalde sectoren.

Door Bibi Santpoort

Het voorstel van Wilders dient volgens hem om het kabinet het hoofd koel te laten houden en geen overhaaste beslissingen te nemen. De zes maanden durende noodwet voor de stikstofproblemen zou de huidige strenge regelgeving voor een half jaar buiten toepassing verklaren. De noodwet ziet op de sectoren die op het moment grote nadelen ondervinden van de regelgeving, voornamelijk de woningbouw, infrastructuur en de landbouw. Deze sectoren zouden door het noodwetvoorstel als projecten van ‘dringend openbaar belang’ worden verklaard.

Stikstofproblematiek

 De uitstoot van stikstof wordt veroorzaakt door de verbranding van fossiele brandstoffen door de industrie en mobiliteit. Ook de veehouderijen stoten veel stikstof uit. Om natuurdoelen te behalen, moet de uitstoot van stikstof worden gereduceerd. Hiervoor werd PAS bedacht, het Programma Aanpak Stikstof. Dit zou de grondslag moeten vormen voor vergunningen voor activiteiten die stikstof uitstoten. Eind mei 2019 oordeelde de Raad van State dat PAS niet voldeed. Hierdoor kunnen er geen nieuwe vergunningen meer worden gebaseerd op PAS. Het resultaat hiervan is dat veel sectoren, zoals bijvoorbeeld de landbouw en bouw, in Nederland zo goed als stil liggen. Veel sectoren voerden daarom de laatste maanden actie, denk aan het boerenprotest in onder andere Den Haag.

Voorstel

Wilders stelt dat bedrijven in de betreffende sectoren in grote onzekerheid zitten en snel meer zekerheid nodig hebben. Volgens Wilders kan de wet bij voldoende steun snel worden ingevoerd. CDA-fractieleider Heerma gaf eerder al aan voor een noodoplossing te zijn als er voor december geen alternatieve oplossing is.

Het kabinet zou de noodwet moeten indienen, aangezien parlementariërs dit niet kunnen. Het kabinet heeft echter aangegeven het goed te vinden dat er wordt meegedacht over de stikstofproblematiek, maar dat de Raad van State in diens uitspraak duidelijk heeft aangegeven dat we niet meer op de pof mogen leven als het gaat om maatregelen voor de stikstofreductie. De woordvoerder van minister Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) betwijfelt dan ook of het voorstel juridisch haalbaar is.