Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet moet het reclameverbod aanscherpen

In de Tabaks- en rookwarenwet staan regels over onder andere de verpakkingen, de e-sigaret, het rookverbod en het reclameverbod. Een wetsvoorstel van Blokhuis (staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) moet uitvoering geven aan een Nationaal Preventieakkoord betreft die wetgeving. Speciaalzaken zijn vrijgesteld van het reclameverbod en moeten volgens dit wetsvoorstel aan scherpere eisen voldoen dan voorheen om als aangewezen verkooppunt te worden beschouwd.

Door Donny Buisman

Vanaf 1 juli 2020 worden onder andere sigaretten, shag, sigaren en e-sigaretten uit het zicht gehaald bij supermarkten als maatregel om het aantal jaarlijkse sterftegevallen (meer dan 20.000) door roken en meeroken te beperken. Voor andere verkooppunten geldt dat zij vanaf 1 januari 2021 te koop aangeboden tabaks- en rookwaren niet meer mogen tonen.

Bestaande kleine tabaksspeciaalzaken en zaken die naast tabaks- en rookwaren uitsluitend dagbladen en loten verkopen zijn van het uitstalverbod uitgezonderd.  Het wetsvoorstel gaat de definitie van speciaalzaken aanscherpen. Daarnaast worden bepaalde reclame-uitingen van speciaalzaken die nu nog wel onder de vrijstelling vallen, zoals reclame op de gevel en – in beperkte gevallen – de etalage, verboden. In het Nationaal Preventieakkoord staan een aantal andere maatregelen en afspraken om in 2040 een rookvrije generatie te hebben. Enkele maatregelen en afspraken zijn:

Accijns verhogen

De Rijksoverheid heeft vanaf 1 april 2020 de accijns op tabak verhoogd met één euro. Om een overstap naar ook andere tabaksproducten te beperken wordt de accijns ook hierop verhoogd. Bijvoorbeeld producten zoals shag, volumetabak en heatsticks. Voordat de prijs van een pakje verder verhoogd kan worden naar tien euro in 2023 vindt eerst een evaluatie plaats naar mogelijke grenseffecten.

Uitbreiding rookverbod

Het rookverbod geldt per 1 oktober 2020 ook voor de e-sigaret met en zonder nicotine en alle vormen van tabak die nu nog niet onder het rookverbod vallen.

Sigarettenpakjes krijgen per 1 juli 2020 allemaal dezelfde donkergroen-bruine kleur. De afschrikwekkende foto’s blijven op de pakjes staan. Voor sigaren en e-sigaretten worden ook regels opgesteld voor een standaardverpakking per 2022.

Overige maatregelen

Er komt daarnaast ook een verbod op schoolterreinen. Vanaf augustus 2020 geldt er een rookverbod op schoolterreinen. Daarnaast moeten maatregelen bewerkstelligen dat ook kinderboerderijen en kinderopvanglocaties rookvrij worden vanaf 2020. Rookvrije speeltuinen en sportverenigingen komen vanaf 2025 waarin alle speeltuinen en bijna alle sportverenigingen rookvrij zijn. Vervolgens zal het eigen risico stoppen-met-rokenprogramma’s niet stoppen. Vanaf 2020 leggen zorgverzekeraars geen eigen risico meer op bij eerstelijns stoppen-met-rokenprogramma’s en er komen rookvrije ziekenhuizen. Vanaf 2025 zijn alle ziekenhuizen rookvrij.