Wijziging Transgenderwet: waarborging vrouwenrechten?

Volgens minister Dekker voor Rechtsbescherming moet iedereen voortaan zelf zijn geslacht kunnen bepalen, zonder artsenverklaring. Hiervoor wil de minister de Transgenderwet voor de tweede keer aanpassen. Naast dat je niet hoeft te zijn geopereerd of gesteriliseerd, hoef je nu ook niet meer een artsenverklaring te overleggen.

Door Bo Geurts

Caroline Franssen, mede-oprichtster van het Meldpunt Tantra Misbruik, is van mening dat deze wijziging van de Transgenderwet een gevaar voor de veiligheid voor vrouwen met zich meebrengt en daarmee een aantasting van hun rechten. Het weigeren van toegang van mannen tot vrouwentoiletten, vrouwenkleedkamers, vrouwenopvang, vrouwengevangenissen en vrouwensport biedt vrouwen privacy en veiligheid. Door de wijziging van de wet worden de rechten en voorzieningen die vrouwen hebben ontwikkeld, weer afgenomen.

Franssen geeft aan dat afgescheiden voorzieningen vrouwen een stukje meer veiligheid geeft. Aan de buitenkant is namelijk niet te zien of een man gevaarlijk (zoals verkrachters) of onschuldig is. Wereldwijd worden er steeds meer incidenten gemeld van grensoverschrijdend gedrag in vrouweninstellingen waar transgendermannen worden toegelaten. Dat fundamentele rechten van vrouwen opzij worden geschoven om tegemoet te komen aan de wensen van een zeer klein deel van de bevolking, vindt zij dan ook schandalig.

Als de wijziging van de wet doorgang vindt, dan zal dit dus risico’s meebrengen voor vrouwen. Een reeds gevangen zittende (mannelijke) verkrachter kan in de vrouwengevangenis terecht komen, met alle gevolgen van dien voor de veiligheid van vrouwen.