Wijziging Telecommunicatiewet: afschaffing Bel-me-niet Register

Erger jij je ook zo erg aan de telecombedrijven die constant blijven bellen? Goed nieuws! Dit zal binnenkort verleden tijd zijn. De Eerste Kamer heeft namelijk ingestemd met het wetsvoorstel om de Telecommunicatiewet te wijzigen. Maatschappijen mogen dan alleen nog bellen als zij hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebben gekregen van de consument.

Door Jessie van Meerkerk

De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, Mona Keijzer, heeft dit wetsvoorstel vorig jaar ingediend. Volgens haar heeft ruim de helft van de Nederlandse consumenten nare ervaringen met telemarketingbedrijven. De huidige Telecommunicatiewet biedt dan ook onvoldoende bescherming voor de consument. De wetswijziging zal betrekking hebben op telefoontjes met een commercieel, ideëel en charitatief doeleinde. Naar verluidt zal de wetswijziging rond 1 juli 2021 worden doorgevoerd.

Opt-in-systeem

In het huidige beleid hanteert Nederland een zogeheten ‘opt-out-systeem’, waarbij het uitgangspunt is dat mensen ongevraagd telefonisch mogen worden benaderd. Alleen de mensen die zich hebben ingeschreven in het Bel-me-niet Register mogen niet worden benaderd. Met de invoering van dit wetsvoorstel zal het systeem worden gewijzigd  naar een ‘opt-in-systeem’, wat een tegenovergestelde werking heeft. Mensen mogen dan alleen nog telefonisch worden benaderd als zij hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebben gegeven of als er al sprake was van een klantrelatie. Het opt-in-systeem wordt verplicht voor telemarketing die is gericht op natuurlijke personen. Voor rechtspersonen zal het huidige opt-out-systeem blijven gelden.

Gevolgen

De wijziging van de Telecommunicatiewet heeft als voornaamste gevolg dat het Besluit Bel-me-niet Register zal worden ingetrokken, waardoor dit register zal komen te vervallen. Daarnaast heeft de wetswijziging nog een belangrijk bijkomend gevolg: de bewijslast wordt omgedraaid. Voorheen moest de consument zelf bewijzen dat het bedrijf een verbod had overtreden door hem te bellen. Middels dit wetsvoorstel zal de bewijslast bij het bedrijf komen te liggen. Het bedrijf moet dan zelf bewijzen dat de consument toestemming heeft gegeven of dat er sprake is van een klantrelatie. De toezichthouder, de Autoriteit Consument en Markt, zal door deze wetswijziging beter toezicht kunnen houden. Ook kunnen er sneller boetes worden uitgedeeld.

Tegengeluid

Alhoewel dit voor veel mensen een opluchting zal zijn, klinkt er ook tegengeluid vanuit de brancheorganisatie voor goede doelen: Goede Doelen Nederland (GDN). De organisatie vindt het onbegrijpelijk dat de staatssecretaris commerciële bedrijven en goede doelen over één kam scheert. De GDN pleitte dan ook voor een uitzondering voor goede doelen. Consumenten schijnen het namelijk minder erg te vinden om door een goed doel te worden gebeld dan door een commerciële partij. Daarnaast bestaat de angst op verminderde inkomsten, aangezien de telefoon een belangrijk middel is om potentiële donateurs te benaderen.

De staatssecretaris heeft hier echter weinig gehoor aan gegeven. Volgens haar zou de wetswijziging onduidelijk worden als er voor goede doelen een uitzondering wordt gemaakt op het opt-in-systeem. Voor hen zullen dan ook dezelfde regels gaan gelden: alleen mensen bellen die hier uitdrukkelijk toestemming voor hebben gegeven of waar al een financiële relatie mee bestaat. Voor de organisatie is dit dan ook niet meer dan een doekje voor het bloeden.