‘Wijkenplan’ van de VVD stuit op kritiek

Criminaliteit in probleemwijken moet dubbel zo hard bestraft worden, zo luidt het plan van Klaas Dijkhoff, fractievoorzitter van de VVD in de Tweede Kamer. Dit plan valt niet in goede aarde bij strafrechtexperts. Zij noemen het plan ‘onhaalbaar’ en menen dat rechters zich er niets van aan zullen trekken.

Door Rose-Marie Mühren

Robert Malewicz, topadvocaat, vindt het voorstel van de VVD ‘volstrekt onhaalbaar’. Hij beweert dat het plan al meteen in botsing komt met de Grondwet, die zegt dat iedereen in gelijke gevallen gelijk moet worden behandeld. Malewicz zegt verder dat er weliswaar voor bepaalde handelingen al strafverzwarende omstandigheden bestaan, maar dat deze vooralsnog voor iedereen gelden. Op papier geldt het plan van de VVD om zwaarder te straffen in probleemwijken ook voor iedereen, omdat de zwaardere straffen ook gelden voor niet-bewoners die een strafbaar feit plegen in die wijk, maar in de praktijk worden vooral de mensen geraakt die er wonen, aldus Malewicz.

Ook vraagt Malewicz zich af hoe men bepaalt wat een probleemwijk is en of criminelen door dit plan er misschien voor zullen kiezen om in een wijk verderop problemen te maken, omdat ze daar minder risico lopen op een zwaardere straf.

Niet noodzakelijk

Ook hoogleraar Sanctierecht Henny Sackers kan zich niet voorstellen dat strafrechters in het plan van de VVD meegaan. Een rechter is namelijk niet verplicht de zwaarst mogelijke straf op te leggen, en daarnaast zijn er altijd nog de gerechtshoven om straffen recht te trekken, aldus Sackers. Sackers concludeert dat er te veel haken en ogen aan het plan van Dijkhoff zitten en dat het bovendien niet nodig is. Er bestaan volgens hem namelijk al tal van strafverzwarende omstandigheden.

Denemarken

Dijkhoff heeft zijn plan voor een deel gemodelleerd naar recent ingevoerde wetten in Denemarken, waar gettovorming wordt bestreden. De Deense regering vond het hoog tijd voor een hardere aanpak. De premier van Denemarken heeft toegegeven dat het plan discriminerend is, maar volgens hem heiligt het doel het middel. Ook in Denemarken stuit de aanpak op veel kritiek.