Wie het kleine niet eert..

In 2016 zijn er 3,1 miljoen boetes uitgeschreven voor kleine overtredingen van de maximumsnelheid. Die ‘overtredingen’ waren van het kaliber een tot en met vijf kilometer per uur te hard. In 2014 waren het ‘slechts’ 2,4 miljoen.

Door Sam van den Akker

Na een verzoek op basis van de Wet Openbaar Bestuur (WOB) kreeg het AD deze gegevens van het Openbaar Ministerie. Het locus delicti bevindt zich vaak op de snelwegen waar het toch voor de hand ligt om te ‘speeden’ voor het inhalen. Het is zelfs zo dat het geoorloofd kan zijn om de maximumsnelheid te overschrijden om veilig in te halen.

De politievakbond ANPV laat via de voorzitter weten de hoeveelheid bekeuringen voor kleine snelheidsovertredingen belachelijk te vinden. Het is ook volgens hem soms nodig om de maximumsnelheid te overschrijden bij bijvoorbeeld een inhaalmanoeuvre. De voorzitter laat verder weten het een verkapte soort belasting te vinden. ‘Het Openbaar Ministerie kan zich beter bezig houden met het aanpakken van huftergedrag.’

Standaardcorrectie
Het Openbaar Ministerie stelt zich op het standpunt dat er een standaardcorrectie geldt voor de flitspalen. ‘Als je een boete krijgt, heb je dus flink harder gereden dan de maximumsnelheid.’ Die standaardcorrectie komt neer op vijf kilometer per uur. Als je een boete ontvangt voor het overschrijden van de maximumsnelheid met een kilometer per uur, heb je volgens het OM toch echt zes kilometer per uur te hard gereden.

Kennelijk heeft het roofdier genaamd de staatskas een nieuwe prooi gevonden in de flitspalen. Het is zeker niet slecht verdienen zo; het levert de overheid per jaar een slordige 113 miljoen euro op. De flitspaal die wat het OM betreft een koninklijke onderscheiding verdient, is de flitspaal in Hilversum aan het Oostereind. Deze flitspaal zou in 2016 ruim 700 euro per uur hebben opgeleverd. Wat dat betreft verdient deze paal ”iets” meer dan een dure advocaat. In totaal zou de flitser in 2016 goed zijn geweest voor een bijdrage van 6.237.365 euro.

Dilemma
Het OM bekeurt op autosnelwegen (waar je vaak 130 kilomter per uur mag rijden) al vanaf een kilometer te hard. Ook op een snelweg moet veiligheid immers worden gewaarborgd. De vraag die dan opkomt is dan ook: is het wel onveilig om een tot vijf kilometer te hard te rijden? Er zijn immers situaties voor te stellen waarbij het alleszins redelijk is en nog veiliger ook. Moeten die gevallen dan niet worden bekeurd? En hoe gaat de bekeurde een dergelijke situatie dan bewijzen?

Het dilemma dat door de verkeersboetes ontstaat, is evident. Enerzijds moet er ergens een grens worden gesteld, maar anderzijds is de huidige grens wel érg laag. Zeker op een autosnelweg.

Hoe hoog de boetebedragen dan zijn? Dat vind je hieronder en op de site van het OM.

Voor 1 kilometer te hard 11 euro*
Voor 2 kilometer te hard 15 euro*
Voor 3 kilometer te hard 19 euro*
Voor 4 kilometer te hard 24 euro*
Voor 5 kilometer te hard 30 euro*
*Exclusief € 9,- aan administratiekosten.