Wie aanspreken bij letselschade festival?

De zomervakantie is alweer voorbij en de colleges zijn weer gestart, maar in september en oktober zullen de laatste festivals van het jaar nog plaatsvinden. In het laatste zomerzonnetje worden de drankjes genuttigd en dansjes gewaagd. Stel je eens voor dat je aan het genieten bent op zo’n festival, maar je struikelt over een stroomkabel en hierdoor je been breekt. Moet je de geleden schade zelf dragen, of kun je hiervoor iemand aansprakelijk stellen?

Door Marieke Braad

Zorgplicht organisator
Op grond van art. 6:162 van het Burgerlijk Wetboek heeft de organisator van het festival een zorgplicht. De organisator dient ervoor te zorgen dat het festival goed verloopt. Of de organisator ook daadwerkelijk aansprakelijk gesteld kan worden, hangt af van de oorzaak van het letsel. Indien je namelijk zelf erg nalatig gedrag vertoond hebt, zou er sprake van eigen schuld kunnen zijn op grond van art. 6:101 BW.

Kelderluiken
Om de aansprakelijkheid vast te stellen moet er worden gekeken of er sprake is van een onrechtmatige daad. Indien er bijvoorbeeld een hek niet goed vaststaat, waardoor er ernstige ongelukken kunnen gebeuren, kan de organisator worden aangesproken omdat de voor schending van de zorgplicht. Om te beoordelen of de zorgplicht is geschonden, wordt gekeken naar de criteria uit het Kelderluik-arrest. In dit arrest worden vier richtlijnen beschreven waardoor gekeken kan worden of er onrechtmatig gevaar is gecreëerd. Deze richtlijnen zijn als volgt:

1. De waarschijnlijkheid dat de festivalbezoeker onoplettend en onvoorzichtig is.
2. De grootte van de kans dat daaruit schade ontstaat.
3. De ernst van de gevolgen van de schade.
4. De bezwaarlijkheid van de te nemen veiligheidsmaatregelen voor de organisator.

Voorbeeld casus
X loopt met zijn vrienden over het festivalterrein van Kingsland in Groningen. X heeft een paar biertjes genuttigd. Op een gegeven moment valt hij op de grond en heeft hij erg last van zijn been. Zijn been is zwaar gekneusd. Het blijkt dat hij in een grote kuil van zestig centimeter diep is gestapt die zich vlak voor het podium bevond. X spreekt de organisator van het festival aan. Vervolgens worden de Kelderluikcriteria toegepast.

1. Het is waarschijnlijk dat de festivalbezoeker onoplettend en onvoorzichtig is en de kuil niet opmerkt in de drukte van de mensen.
2. De kans is groot dat er schade ontstaat indien er een kuil van zestig centimeter vlak voor het podium is.
3. De schade die kan ontstaan uit een kuil van zestig centimeter kan zeer ernstig zijn. In dit geval heeft X zijn been zwaar gekneusd.
4. De organisatie had redelijk makkelijk veiligheidsmaatregelen kunnen nemen door de kuil dicht te gooien of bijvoorbeeld een hek om de kuil te zetten.

In dit geval zou X de organisator dus met grote waarschijnlijkheid succesvol kunnen aanspreken.

Disclaimer
Veel festivals hebben in de algemene voorwaarden de volgende zin opgenomen: ‘De organisatie van het festival onthoudt zich van aansprakelijkheid voor eventueel opgelopen letsel.’ Deze disclaimer geldt echter niet voor de zorgplicht. Schade door een onrechtmatige daad op grond van art. 6:162 BW valt onder de aansprakelijkheid van de organisatie.