Whatsappen onder werktijd

Stel, je neemt ontslag en jouw baas is jou nog betaling van verlofuren schuldig. Geen probleem, zou je denken. Alleen dan komt jouw baas ermee dat hij het bedrag niet helemaal gaat betalen omdat hij schade heeft geleden, door jou. Hij stelt namelijk dat jij tijdens werktijd te veel hebt zitten Whatsappen. Dit scenario vond plaats in een zaak, die recent aanhangig werd gemaakt bij de kantonrechter in Tilburg.

Door Liza Ovsyanko

Na meerdere aanmaningen sleepte de werknemer zijn werkgever voor de rechter voor niet betaalde verlofuren. In deze zaak ging het bruto om een bedrag van een ruime €5.000.
De werkgever stelde dat dit bedrag verrekend kon worden met de tijd dat de werknemer heeft zitten Whatsappen. Zijn gedrag zou, gezien de berichten die betiteld kunnen worden als liefdesberichten, in strijd zijn met goed werknemerschap (art. 7:611 BW).

De kantonrechter liet vorige maand – bij vonnis d.d. 19 oktober 2016 – blijken mee te gaan in de redenering van de werkgever. De werkgever doet naar het oordeel van de kantonrechter terecht een beroep op art. 7:627 BW. Ingevolge dit artikel hoeft de werkgever geen loon te betalen voor de tijd gedurende de werknemer zijn arbeid niet heeft verricht. Een uitzondering is te vinden in art. 7:628 lid 1, waar dit niet geldt als de oorzaak daarvan in redelijkheid voor rekening van de werkgever behoort te komen. Volgens de kantonrechter is hiervan geen sprake.

Het geschatte bedrag aan schade bedraagt afgerond €1.500,- bruto. Dit bedrag wordt in mindering gebracht met het geëiste bedrag aan verschuldigde verlofuren van de werknemer. Het standpunt van de werkgever is, wat betreft de kosten voor de tijd dat de werkgever Whatsapp-berichten heeft verstuurd, dus tot bepaalde hoogte gevolgd.

De overige verschuldigde bedragen dient de werkgever derhalve uit te betalen aan de werknemer. De werknemer is dus deels in het gelijk gesteld en krijgt zijn vordering deels toegewezen, gelet op de voornoemde verrekening. De rest uitspraak kun je hier lezen.