WhatsApp en Facebook stoppen met delen van data

Afgelopen dinsdag 8 november 2016 maakte WhatsApp bekend tijdelijk te stoppen met het delen van data met moederbedrijf Facebook. Dit bericht komt niet helemaal onverwacht, gelet op de kritiek afgelopen maanden nadat bekend werd dat data tussen de twee bedrijven werd gedeeld.

Door Céline Teeuwen

Eerder al werd naar buiten gebracht dat deze stop in ieder geval in Engeland zou plaatsvinden, nadat ICO (de Britse privacy autoriteit) te kennen gaf het niet eens te zijn met deze wijze van gegevensuitwisseling. ICO gaf aan te twijfelen over de vraag of Facebook en WhatsApp hun informatieplicht richting de betrokkenen, oftewel hun gebruikers, wel hebben vervuld. Ten eerste zou Facebook haar gebruikers niet genoeg hebben geïnformeerd over wat zij van plan is met de verzamelde gegevens. Daarnaast is het de vraag of WhatsApp wel geldige toestemming heeft verkregen voor het delen van data. Toestemming verkrijgen middels een opt-out regeling zoals de huidige, waarbij gegevens standaard worden gedeeld en gebruikers zelf actie moeten ondernemen als ze dit niet willen, is namelijk niet altijd geldig.

Eerder al, op 27 oktober 2016, gaf de Europese werkgroep gegevensbescherming in een brief aan het niet eens te zijn met de gang van zaken rondom het delen van data door WhatsApp en Facebook. Hierin worden de in augustus 2016 vernieuwde algemene voorwaarden van WhatsApp bekritiseerd: zo zouden de toegevoegde doelen marketing en advertising niet in lijn zijn met eerder gemaakte statements dat WhatsApp nooit gegevens van gebruikers zou delen, en trekt ook de werkgroep de manier waarop de vereiste toestemming van gebruikers is verkregen in twijfel.

Tot nu toe is nog onduidelijk wat de volgende stappen zijn. Wellicht moet WhatsApp gebruikers via een opt-in regeling om toestemming vragen, wat betekent dat iedereen die WhatsApp gebruikt actief het delen van zijn of haar gegevens moet goedkeuren. Dit is waarschijnlijk minder gunstig voor de hoeveelheid gegevens die beide bedrijven met elkaar kunnen delen, dus de vraag is hoe dit probleem wordt opgelost.