Wetswijzing Wet op de orgaandonatie: wanneer is een overledene geschikt als donor?

Er is eerder veel te doen geweest over de nieuwe donorwet (actieve donorregistrate). In dit verband is er onlangs een wetsvoorstel ingediend over de criteria waaraan een arts moet beoordelen of iemand na de dood ook daadwerkelijk donor kan zijn.

Door Donny Buisman

Dit is momenteel geregeld in de sinds 1998 geldende Wet op de orgaandonatie (hierna: Wod). Volgens Bruno Bruins, minister voor Medische Zorg, is de wet nu toe aan een op de praktijk aansluitende verandering.

Eerder is de veelbesproken nieuwe Donorwet actieve donorregistratie geïntroduceerd. Deze wet geldt per juli 2020 voor mensen in Nederland van achttien jaar of ouder. Het verschil met de huidige wet is dat iemand in het register komt te staan met ‘geen bezwaar’ tegen orgaandonatie en weefseldonatie. Dat kan alleen als iemand niet gereageerd heeft op de oproep om zich te registreren en de keuze ‘ja’ of ‘nee’ door te geven.

Het wetsvoorstel is in voorbereiding en er zal binnen afzienbare tijd worden gedebatteerd over de inhoud. Uitgangspunt voor dit wetsvoorstel is dat er op basis van criteria en contra-indicaties door een arts kan worden beoordeeld of iemand na de dood ook daadwerkelijk donor kan zijn. De algemene criteria voor orgaandonatie zijn hersendood met een intacte circulatie of na het intreden van de dood door een onomkeerbare circulatiestilstand.

Op welke manier de hersendood door een arts moet worden vastgesteld, is momenteel geregeld in de huidige artikelen 14 en 15 van de Wod. Hierin (b)lijken specifieke regels voor het vaststellen van de dood op grond van circulatoire ctiteria te ontbreken.

Het wetsvoorstel beoogt daar verandering in te brengen door de bestaande prakijk een wettelijke basis te geven. Dit voorstel zal hoogstwaarschijnlijk geen wezenlijke wijziging van de praktijk tot gevolg hebben, omdat artsen al aansluiten bij de protocollen die door de Gezondheidsraad zijn opgesteld. De Gezondheidsraad is een onafhankelijk wetenschappelijk adviesorgaan voor regering en parlement.