Wetswijzigingen per 1 juli 2020

Niet alleen is het kwartaal al bijna voorbij, maar ook de eerste helft van 2020. Dit betekent dat er verschillende nieuwe wetswijzigingen op het programma staan voor de tweede helft van het kalenderjaar. Een kleine vooruitblik leert dat er veel nieuw studiemateriaal komt de komende zesentwintig weken. Vijf wetswijzigingen vallen op.

Door Donny Buisman

Geboorteverlof

Het geboorteverlof voor partners zal veranderen. Het aantal dagen wordt uitgebreid naar maximaal 5 weken. Dit komt neer op 5 keer het aantal werkuren per week. Partners hebben recht op dit verlof indien hun kind op of na 1 juli 2020 wordt geboren en binnen een half jaar na geboorte wordt opgenomen. Het verlof zal uit een UWV-uitkering bestaan tegen een (maximum)dagloon van 70%.

Daglonen

In het verlengde van de UWV-uitkering bij geboorteverlof zullen de daglonen waarop dit bedrag is gebaseerd worden verhoogd met 1.60%. Het gaat om daglonen van de ZW-, WW-, WAO- en WIA-uitkeringen zullen. Het maximumdagloon zal worden verhoogd van 219,28 naar 222,79 euro.

Minimumloon 

Het afgeronde (bruto)minimumloon zal worden eveneens worden verhoogd met 1,60%. De minimumlonen bedragen dan bruto per maand, per week en per dag in euro’s, exclusief vakantietoeslag een verhoogd bedrag. Afhankelijk van het aantal uren per werkweek (vanwege een cao) verschillen deze bedragen.

Waarborgwet

De Waarborgwet wordt gemoderniseerd. Deze wet verplicht ondernemers zoals juweliers, groothandelaren in edelmetaal en edelsmeden, edelmetalen voorwerpen te laten voorzien van keurtekens. Een ondernemer is bijvoorbeeld verplicht een platina, gouden of zilveren voorwerp te laten waarborgen voordat het in Nederland in de handel wordt gebracht, tenzij het voorwerp reeds beschikt over een gehaltemerk.

Grensoverschrijdende constructies belastingadviseurs

Een intermediair of belastingadviseur is voortaan verplicht om grensoverschrijdende constructies (die gebruikt kunnen worden om belasting te ontwijken) te melden bij de Belastingdienst. Deze meldplicht gaat terug voor constructies tot 2018 en kunnen worden beboet en/ of strafrechtelijke vervolging teweeg brengen. De  regelgeving is gevolg van de Wet implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies.

Zou je best een van deze wetswijzigingen willen gebruiken als scriptieonderwerp, maar weet je niet hoe je dat aan moet pakken? Of ben je al bezig met je scriptie, maar loop je vast? Schrijf je dan in voor onze online scriptiecursus!