Wetsvoorstel WIEG is een stap verder

De Tweede Kamer heeft dinsdag de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) aangenomen. 147 Kamerleden stemden vóór, drie stemden tegen.

In een notendop behelst de WIEG de volgende wijzigingen:

  • Adoptie- en pleegzorgverlof wordt vanaf 1 januari 2019 verlengd van vier naar zes weken.
  • Voor partners geldt per 1 januari 2019 een geboorteverlof van vijf dagen. Nu is dat nog drie dagen. Partners mogen deze dagen meteen opnemen, maar kunnen er ook voor kiezen om dit verdeeld over de eerste vier weken na de bevalling te doen.
  • Vanaf 1 juli 2020 mogen partners in de eerste zes maanden na de geboorte nog eens vijf weken geboorteverlof opnemen. Daarbij hebben zij recht op een uitkering ter hoogte van zeventig procent van het loon.

De laatste hobbel is de procedure bij de Eerste Kamer. De Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) bespreekt de WIEG op 9 oktober 2018.

Lees hier meer over de voorstel van wet, memorie van toelichting en het advies van de Raad van State over de WIEG.