Wetsvoorstel verhoging maximumstraf enkele delicten

De minister van Justitie en Veiligheid, Grapperhaus, heeft een wetsvoorstel ingediend om veelvoorkomende criminaliteit beter te kunnen bestrijden. Daarvoor is een wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering nodig.

Door Bo Geurts

Met dit wetvoorstel wil de minister bewerkstelligen dat partijen in de strafrechtsketen effectief kunnen optreden tegen verschillende verschijningsvormen van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit. Criminaliteit mag voor de daders niet lonen en de samenleving mag hier niet onder lijden. Daarom verhoogt de minister de maximumstraf van enkele delicten.

Ten eerste gaat de maximumstraf voor deelname aan een criminele organisatie omhoog. Deze is nu zes jaar gevangenisstraf, maar zal bij inwerkingtreding van de wet tien jaar zijn. De organisatie moet zich hiervoor schuldig maken aan ernstige misdrijven zoals moord. Ook de handel en het bezit van automatische vuurwapens en zware explosieven worden zwaarder bestraft. De maximale gevangenisstraf gaat van vier naar acht jaar.

Ten tweede stelt de minister misbruik van seksueel beeldmateriaal apart strafbaar. Hierbij moet gedacht worden aan wraakporno. Daders kunnen maximaal een gevangenisstraf van twee jaar krijgen.

Ten derde gaat het strafmaximum voor het aanzetten tot haat, discriminatie of geweld op grond van een discriminatoire reden omhoog van één naar twee jaar.

Verder wordt de verjaringstermijn voor kindermishandeling opgerekt. Momenteel gaat deze termijn lopen op de dag nadat de mishandeling is gepleegd. Als de wet in werking treedt wordt dat de dag nadat het slachtoffer achttien jaar is geworden.

Ten slotte gaat de maximumstraf voor het hinderen van hulpverleners omhoog van één naar drie maanden. Ook is de plaats waar het hinderen van hulpverleners gebeurt straks niet meer beperkt tot de openbare weg.

Naar verwachting zal de nieuwe wetgeving op 1 januari 2020 in werking treden.