Wetsvoorstel minimumtarief zzp’ers ingetrokken

Het kabinet heeft het wetsvoorstel voor een minimumtarief voor zzp’ers ingetrokken. Het zou niet goed mogelijk zijn om tegemoet te komen aan de bezwaren zonder tegelijkertijd afbreuk te doen aan de effectiviteit van de maatregelen.

Door Rose-Marie Mühren

Het kabinet had een wet ontworpen met een minimumtarief voor zzp’ers om te voorkomen dat zzp’ers zouden gaan werken voor een bedrag waarvan zij niet rond kunnen komen. Het ging om een minimumtarief van 16 euro per uur. Het wetsvoorstel kreeg kritiek. Zo vonden de vakbonden 16 euro per uur te laag en attendeerden zzp-organisaties erop dat veel zelfstandigen helemaal niet met een uurtarief werken. Ook zouden opdrachtgevers het minimumtarief juist aangrijpen om zpp’ers ook maximaal dat bedrag te betalen, aldus de zzp-organisaties.

Minister Koolmees van Sociale Zaken is teleurgesteld dat het wetsvoorstel na twee jaar voorbereiding alsnog wordt ingetrokken. Hij besloot hiertoe door de reacties die binnenkwamen op het wetsvoorstel. Er ontstond twijfel of het doel om zzp’ers aan de onderkant van de arbeidsmarkt meer bescherming te bieden, zou worden bereikt met de invoering van het minimumtarief. Hij benadrukt wel dat er nog steeds geen oplossing is voor de problemen rond schijnzelfstandigheid.

Webmodule

Het kabinet gaat wel door met de webmodule. Met die module kunnen bedrijven toetsen of ze voor een bepaalde klus iemand in dienst moeten nemen of een zelfstandige moeten inhuren. Hiervoor moet een online vragenlijst worden ingevuld. In het najaar stelt het kabinet de vragenlijst als pilot beschikbaar. Bedrijven kunnen deze lijst dan vrijwillig gebruiken. Tijdens de pilot gaat het kabinet kijken de webmodule werkt.