Wetsvoorstel ingediend om recht op thuiswerken beter te regelen

Thuiswerken lijkt een blijvertje, ook na de coronacrisis. Daarom willen D66 en GroenLinks het recht op thuiswerken beter in de wet vastleggen. De huidige wetgeving biedt werknemers nauwelijks mogelijkheden om de arbeidsplaats aan te laten passen. Om het recht van de werknemer op de keuze van de werkplek te versterken, is onlangs het wetsvoorstel ‘Wet werken waar je wil’ ingediend. 

Door Kirsten Rolloos

Door de coronacrisis is thuiswerken voor veel mensen het nieuwe normaal geworden. Veel thuiswerkers verwachten dat zij ook als de coronacrisis voorbij is nog twee of drie dagen per week thuis zullen werken. Er is dus sprake van een omslag. Tweede Kamerleden Van Weyenberg (D66) en Smeulders (Groenlinks) vinden het daarom raar dat de huidige Wet flexibel werken wel duidelijke regels bevat over het moment en aantal uren dat je werkt, maar niet over de plek waar je werkt. Met hun wetsvoorstel ‘Wet werken waar je wil’ willen zij de Wet flexibel werken wijzigen en zorgen dat het recht op aanpassing van de arbeidsplaats net zo goed wordt verankerd als het recht op aanpassing van werktijden of aantal arbeidsuren.

Wet flexibel werken

Op basis van de huidige Wet flexibel werken (Wfw) kan een werknemer een verzoek indienen bij de werkgever als hij zijn arbeidsduur, werktijd of arbeidsplaats wil wijzigen. De werkgever mag een verzoek tot wijziging van de arbeidsduur en/of werktijden alleen afwijzen indien sprake is van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Op grond van artikel 2 Wfw is daarvan sprake bij ernstige problemen op het gebied van de veiligheid of van roostertechnische aard. Wanneer de werkgever een verzoek tot aanpassing van de arbeidsplaats afwijst, geldt de motiveringsplicht echter niet. Afwijzing kan op iedere grond plaatsvinden.

Door de Wet werken waar je wil zal de motiveringsplicht ook gelden als de werkgever een verzoek tot aanpassing van de arbeidsplaats afwijst. Een werkgever moet dan dus hele goede redenen hebben om werknemers te verplichten naar kantoor te komen.

Nieuw evenwicht

Hoewel thuiswerken zeker voordelen heeft, willen Van Weyenberg en Smeulders met hun wetsvoorstel niet bereiken dat werknemers ook nog na corona volledig of nagenoeg volledig moeten thuiswerken. Veel werknemers wisselen het liefst af tussen werken vanuit huis en werken op kantoor. Wel vinden de initiatiefnemers dat een nieuw evenwicht moet worden gevonden tussen thuiswerken en het werken op locatie. Met de wetswijziging kan de werkgever nog steeds een verzoek tot aanpassing van de arbeidsplaats weigeren, maar die moet daar dan wel een zwaarwegende reden voor hebben.

Op dit moment staat voor het wetsvoorstel een internetconsultatie open tot 18 december 2020.